ANGER KARL THEODOR, astronom, dyrektor Towarzystwa Przyrodniczego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Karl Theodor Anger, litografia Friedricha Gustava Bussego, według fotografii Friedricha Wilhelma Edmunda Flottwella, 1858

KARL THEODOR ANGER (31 V 1803 Gdańsk – 25 III 1858 Gdańsk), astronom, dyrektor gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Trzeci syn naczelnego kontrolera skarbowego, który zbankrutował podczas oblężenia Gdańska w latach 1813–1814. Od 1815 uczeń szkoły mariackiej, w latach 1816–1823 uczył się w Królewskiej Szkole Sztuk Pięknych, ukończył Gimnazjum Miejskie. Od 1823 studiował matematykę i astronomię na uniwersytecie w Królewcu. W latach 1826–1831 był asystentem w obserwatorium astronomicznym tej uczelni.

W 1831 zatrudniony został przez gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze na stanowisku astronoma, założył niewielkie obserwatorium w Neugarten-Apotheke przy Neugarten 506 (ul. Nowe Ogrody 14). Jednocześnie od 1832 prowadził zajęcia w Szkole Nawigacyjnej, wykorzystując do badań astronomicznych tamtejsze obserwatorium. Pracował też w Państwowej Prowincjonalnej Szkole Rzemieślniczej (Gewerbeschule, od 1835 Provinzial-Gewerbeschule), której w latach 1834–1855 był kierownikiem. Od 1836 do śmierci nauczał też matematyki i fizyki w gdańskim Gimnazjum Miejskim. W latach 1847–1855 był prezesem Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. Przez cały czas prowadził obserwacje astronomiczne (obserwacja Słońca, zaćmień Księżyca, określenie długości i szerokości geograficznej itp.), wyniki badań publikował, np. specjalne tablice dla żeglarzy do oznaczania szerokości i długości geograficznej na podstawie gwiazd. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania