ZEGAR PULSAROWY

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Zegar pulsarowy

ZEGAR PULSAROWY, pierwszy zegar pulsarowy zbudowany na świecie, inauguracji dokonano 25 XI 2011. Zbudowany w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska (MHMG), w Oddziale Zegarów Wieżowych. Umieszczono go na poddaszach kościoła św. Katarzyny. Autorem koncepcji ideowej zegara jest dr inż. Grzegorz Szychliński, pod jego kierownictwem zaprojektował go i wykonał zespół w składzie: Grzegorz Szychliński, Eugeniusz Pazderski, Dariusz Samek i Mirosław Owczynnik. Zegar powstał przy współfinansowaniu Miasta Gdańska i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, strategicznego partnera MHMG.

Zegar wykorzystuje jako oscylator pulsar (rodzaj gwiazdy neutronowej, która emituje impulsy promieniowania elektromagnetycznego w regularnych – rzędu od sekund do milisekund – odstępach czasu). Za pomocą anteny interferometrycznej odbierane są sygnały wybranego pulsara, gdy znajdzie się on w pobliżu górnego stanowiska. Po zsumowaniu sygnałów 32 dipoli interferometru, odfiltrowaniu szumów, wzmocnieniu sygnałów pulsara, ich integracji do pulsu zintegrowanego i obróbce cyfrowej synchronizują one zegar rubidowy, który przechowuje czas do następnej obserwacji. Układ cyfrowy interpretuje otrzymane pulsy jako jednostki czasu w barycentrum Układu Słonecznego. W gdańskim zegarze obserwowanych jest obecnie sześć pulsarów. Stabilność obrotu gwiazdy neutronowej po uwzględnieniu cech charakterystycznych konkretnego pulsara dorównuje stabilności zegara atomowego, a nawet przewyższa ją w długich okresach czasu, jako że zegar pulsarowy pozbawiony jest własnego dryfu. Repetytory zegara umieszczono w gmachu Parlamentu Europejskiego, Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, Urzędzie Miejskim w Gdańsku i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Dalsze prace prowadzone są we współpracy z Głównym Urzędem Miar i Wojskową Akademią Techniczną. GSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania