WOJNICKA-SYCZ ELŻBIETA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Elżbieta Wojnicka-Sycz

ELŻBIETA WOJNICKA-SYCZ (ur. 5 XI 1973 Kraśnik), profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Politechniki Gdańskiej (PG). Córka komandora porucznika Andrzeja Wojnickiego, nawigatora i chemika (ur. 1942) oraz Heleny Wielgus–Wojnickiej (ur. 1946), lekarki chirurżki urolożki, działaczki NSZZ „Solidarność” służby zdrowia (od 1980), radnej Miasta Gdyni (1990–1994). Siostra architekt Magdaleny Wojnickiej (ur. 1974) i sędzi Joanny Wojnickiej–Blicharz (ur. 1976). Siostrzenica arcybiskupa prof. Stanisława Wielgusa, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W 1988 ukończyła Szkołę Podstawową nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni, w 1992 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Naukowej w Gdyni. W latach 1992–1997 studiowała na Wydziale Ekonomii UG oraz w 1997 (Program Tempus) w Leicester University (Wielka Brytania), w 2001 w Central European University w Budapeszcie (Stypendium Fundacji Sorosa). W 2000 uzyskała stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców. W latach 1996–2004 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, w 2002–2012 w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim, w 2004–2010 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2009 zatrudniona na Wydziale Zarządzania UG, a od 2015 także na Wydziale Architektury PG.

Od 2004, na podstawie dysertacji System Innowacyjny Polski – nowe podejście z perspektywy przedsiębiorstw (promotor prof. Anna Zielińska–Głębocka, doktor nauk ekonomicznych. Od 2014 doktor habilitowany na podstawie osiągnięcia Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych, od 2015 profesor uczelniany na UG, od 2018 PG, od 2021 profesor (tytularny). Członkini Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości UG i Rady Wydziału Zarządzania UG.

Ekspertka w dziedzinie innowacyjności i rozwoju regionalnego. Autorka m.in. monografii Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych (2013), Paradygmat systemowy w innowacyjności – geneza, ewolucja i ocena (2020). Opublikowała m.in. artykuły Theory-based evaluation criteria for regional smart specializations and their application in the Podkarpackie voivodeship in Poland („Regional Studies”, Wydawnictwo Routledge 2020 – czasopismo uznane przez Academic Journal Guide za jedno z trzech najważniejszych w dziedzinie rozwoju regionalnego na świecie) i The successful transition to a knowledge-based development path of a less-developed („Growth and Change”, 2018 Wydawnictwo Wiley).

Od 1997 była koordynatorem i/lub ekspertem w około 95 projektach badawczo-rozwojowych i aplikacyjnych finansowanych/ współfinansowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ((Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); ekspert Programu LEED OECD ds. klastrów w latach 2002-2005), Komisję Europejską (VI i VII Program Ramowy UE), fundusze strukturalne UE w Polsce, ministerstwa i agencje rządowe, urzędy marszałkowskie wielu województw i miast.

Od 2011 żona Piotra Sycza inżyniera informatyka i magistra zarządzania, pracownika akademickiego i rolnika, mama Rafała (ur. 2012) i Oliwiera (ur. 2014). BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania