WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej przy ul. Dębinki
Budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej przy ul. Dębinki 4

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA (WSSE), ul. Dębinki 4. W 1945 powołano centralny Naczelny Nadzwyczajny Komitet do Walki z Epidemią, w województwie gdańskim reprezentowany przez doktora Kłonieckiego. W kwietniu 1945 uruchomiono działającą przed II wojną światową gdyńską filię Państwowego Zakładu Higieny (PZH) z trzema oddziałami (bakteriologii, badania żywności, wody), od 1946 także w Gdańsku. W grudniu 1946 Ministerstwo Zdrowia zorganizowało wojewódzkie i powiatowe kolumny sanitarno-epidemiologiczne, w Gdańsku pod kierunkiem doktora Aleksandra Sacewicza.

W 1952, z połączenia gdańskiej filii PZH i Oddziału Sanitarno-Epidemiologicznego Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia, powstała WSSE i gdyńska Stacja Sanitarno-Kwarantannowa, od 14 VIII 1954 podporządkowane Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydaje ona decyzje administracyjne w kwestiach higieny, zwalczania chorób zakaźnych i zawodowych, chroni przed chorobami kwarantannowymi (akcje likwidacji ospy w latach 1953 i 1962), może karać (mandaty, sprawy w sądzie). WSSE miała cztery oddziały: epidemiologii, higieny komunalnej, higieny pracy i higieny żywienia, oraz oddziały: higieny szkolnej, higieny portów i żeglugi, oświaty zdrowotnej. Stopniowo uruchamiano nowe oddziały: ochrony radiologicznej, nadzoru zapobiegawczego, sanitarnej ochrony powietrza atmosferycznego oraz pracownie: badania hałasu, wirusologiczną, parazytologiczną, materiałów budowlanych i higieny mieszkań. Dzięki staraniom WSSE budowano wodociągi wiejskie i Centralny Wodociąg Żuławski, opracowano program poprawy stanu sanitarnego miast.

WSSE jako pierwsza w Polsce podjęła, poprzez organizację prelekcji i wystaw, walkę z toksycznymi materiałami budowlanymi (doktor Jerzy Pucek), przyczyniając się do usunięcia ksylamitu i lepiku smołowego z wielu szkół i mieszkań. W rezultacie badania korozji biologicznej rozpoczęto usuwanie grzybów i pleśni z mieszkań, opracowano program poprawy wód morskich w kąpieliskach Trójmiasta, wyznaczono strefę ochronną ujęcia wody w Straszynie, zmodernizowano stacje uzdatniania wody. Obecnie wdraża się dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą wody do spożycia. Laboratorium SSE w Gdyni uzyskało certyfikat akredytacyjny. ZK

Dyrektorzy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
1951–1962 dr Juliusz Rychard
1962–1977 dr Wiktor Karmazyn
1977–1999 lek. Marian Idźkowski
1999–2002 dr Barbara Otto
2002–2004 lek. Marek Kalinowski
2004–2006 mgr inż. Iwona Orkiszewska
2006–2011 mgr Elżbieta Charytoniuk
2011–2016 lek. Dariusz Cichy
2016–2021 lek. Tomasz Augustyniak
2021–2022 lek. Maciej Merkisz
2022– Anna Obuchowska (do 16 V 2024 p.o.)
ZK
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania