WĘGRZYN GRZEGORZ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Grzegorz Węgrzyn

GRZEGORZ WĘGRZYN (ur. 27 VI 1963 Gdańsk), biolog, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego, w 1987 roku ukończył Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii UG. W latach 1987–1992 asystent w Katedrze Biologii Molekularnej UG, od 1991 doktor, 1995 doktor habilitowany, 1998 profesor tytularny, 1999 profesor zwyczajny. Odbył staże w Zakładzie Biochemii Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Nottingham (Department of Biochemistry, University of Nottingham Medical School, Anglia, 1991), w Centrum Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (Center for Molecular Genetics, University of California at San Diego, La Jolla, USA, 1992).

W latach 1993–1996 prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG – Akademii Medycznej w Gdańsku, 2002–2008 dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG, 2008–2012 prorektor UG do spraw Nauki, ponownie wybrany na tę funkcję w kadencji 2012–2016. Od 1996 kierownik Katedry Biologii Molekularnej UG. Wybrany członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017–2020, po jej zastąpieniu przez Rady Doskonałości Nauki wybrany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jej przewodniczącym na kadencję 2019-2023. Od 2019 do 2020 członek Rady Uczelni UG.

Specjalista poznawania procesów powielania materiału genetycznego oraz funkcjonowania genów, wykrył między innymi zjawisko dziedziczenia tzw. kompleksu replikacyjnego, zajmuje się biologiczną rolą wytwarzania światła (luminescencji) bakterii, genetyką człowieka i mechanizmami chorób genetycznych. W okresie 2004–2007 przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego, 2007–2010 wiceprzewodniczący Komitetu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (PAN), do 2012 przewodniczący Komitetu Mikrobiologii PAN, od 2010 członek korespondent PAN. Edytor międzynarodowych czasopism naukowych: „FEMS Microbiology Reviews”, „Plasmid”, „Microbial Cell Factories”, oraz czasopism wydawanych w kraju: „Acta Biochimica Polonica”, „Journal of Applied Genetics”, „Oceanologia”.

Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (2013), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2003 otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych za badania nad regulacją ekspresji genów i replikacją DNA.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania