TUBIELEWICZ WITOLD

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Witold Tubielewicz

WITOLD TUBIELEWICZ (22 VII 1902 Kielce – 20 IX 1993 Gdańsk), naukowiec, specjalista budownictwa wodnego. W 1920 ukończył szkołę średnią w Kutnie. Brał udział w wojnie polsko-radzieckiej. Od 1921 studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 1930 pracował w Wydziale Technicznym Urzędu Morskiego w Gdyni, nadzorował budowę portów w Gdyni i Władysławowie. Wysiedlony z Gdyni w listopadzie 1939, okres II wojny światowej spędził na Lubelszczyźnie i w Piastowie pod Warszawą. Skierowany 20 III 1945 przez Departament Morski Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego na Wybrzeże, 1 VI 1945 został naczelnym inżynierem i zastępcą dyrektora Biura Odbudowy Portów. W październiku 1945 brał w Moskwie udział w rozmowach komisji do spraw podziału ze stroną radziecką wraków wydobytych na polskich wodach terytorialnych i w sprawach oczyszczania wejść do portów.

Od 1 XI 1945 profesor kontraktowy Politechniki Gdańskiej (PG), twórca nowego kierunku: budownictwa morskiego i portów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej. W latach 1949–1952 był także organizatorem Katedry Budownictwa Morskiego i Portów w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie. Po połączeniu w 1947 Biura Odbudowy Portów z Głównym Urzędem Morskim, był od 1 I 1948 dyrektorem technicznym urzędu. Pracując równolegle na PG, 1 XII 1948 otrzymał nominację na stanowisko profesora tytularnego PG. W 1953 utworzył Zakład Budownictwa Morskiego w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, 1957–1960 dyrektor IBW PAN i kierownik (do 1963) wchodzącego w jego skład Zakładu Hydrauliki Morskiej. W 1961 członek komisji opracowującej perspektywy zagospodarowania przestrzennego portów, przewodniczył komisji terenowej do spraw Pomorza Wschodniego, opracowującej między innymi perspektywy zagospodarowania portów w Gdyni i Gdańsku. W latach 1963–1972 (do emerytury) kierownik Katedry Budownictwa Morskiego na PG. Od 1969 zaangażowany w plany powstania i budowy Portu Północnego.

Był ławnikiem Odwoławczej Izby Morskiej, ekspertem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. W latach 1956–1959 był pierwszym wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Autor między innymi książek Morze i woda morska (1953), Porty Wybrzeża Gdańskiego, ich dzieje i perspektywy rozwojowe (1973, wspólnie z synem Andrzejem Tubielewiczem (ur. 12 XII 1939 Krzczonów), profesorem PG) oraz współautor publikacji Budownictwo betonowe (t. 16: Budowle hydrotechniczne morskie, 1969).

Odznaczony między innymi w 1946 Złotym Krzyżem Zasługi, w 1955 Krzyżem Kawalerskim i w 1966 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1962 medalem X Wieków Gdańska. Mąż Haliny (zm. 30 VI 1983 Gdańsk). Pochowani na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania