SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 58 w trakcie budowy, około 1960
Szkoła Podstawowa nr 58, 2018
Tablica patrona Szkoły Podstawowej nr 58
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. KAZIMIERZA SOŁTYSIKA, ul. Skarpowa 3, Siedlce. W budynku oddanym 29 XII 1960, rozpoczęła działalność w 1961. 20 III 1965 nadano jej imię Kazimierza Sołtysika (1893–1939). W korytarzu na parterze, nieopodal klatki schodowej, zawieszono tablicę upamiętniającą patrona. Od 1965 szkoła posiada sztandar: na awersie znajduje się orzeł (umiejscowiony centralnie), powyżej niego nazwa szkoły, u dołu – imię i nazwisko patrona; na rewersie widnieje kaganek oświaty oraz motto: DO TYCH NALEŻY JUTRZEJSZY DZIEŃ, CO NOWYCH ŁAKNĄ ZDOBYCZY. Szkoła ma również własny znak: jest nim czterolistna koniczyna na tle tarczy i rozpromienionego słońca; w centrum umieszczono numer szkoły, na górze hasło: PRZYJAZNA SZKOŁA, na dole nazwę placówki.

W 2010 wycofano dzwonki sygnalizujące początek oraz koniec lekcji, zastępując je informacją podawaną przez radiowęzeł szkolny. W 2014 w budynku została wymieniona instalacja elektryczna. W roku szkolnym 2014/2015 wprowadzono dziennik elektroniczny. Od 2015 placówka ma boisko.

W roku szkolnym 2016/2017 w 18 klasach uczyło się 384 uczniów, funkcjonowały między innymi: dwa oddziały przedszkolne (tzw. zerówki), jedna klasa pierwsza, cztery klasy drugie, cztery klasy trzecie, dwie klasy czwarte, dwie klasy piąte i trzy klasy szóste. Zatrudnionych było 40 nauczycieli i dziewięciu w niepełnym wymiarze czasu, poza tym pracownicy administracji (3,5 etatu) i obsługi (13 etatów).

Placówka ma wiele certyfikatów, między innymi „Szkoły bez Przemocy”, „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją” i „Ekologicznej Szkoły”. W roku szkolnym 2012/2013 uzyskała prestiżowy międzynarodowy certyfikat „Zielonej Flagi”. 8 IV 2022 na ścianie budynku szkolnego odsłonięto tablicę upamiętniejąca patrona. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 58
Lata Imię i nazwisko
1961–1969 Wiktor Pozorski
1969–1971 Jerzy Kuszilek
1971–1983 Bronisław Kuc
1983–1997 Janusz Szwankowski
1997–2017 Mirosława Aściukiewicz
2017– Małgorzata Perzyna
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania