SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 38

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA, ul. Leśna Góra 2, Brętowo. Powołana 1 IX 1945 roku jako Polska Szkoła Powszechna w Brętowie, naukę rozpoczęło 85 dzieci w pięciu klasach. Pierwszą siedzibą był budynek przy ul. Słowackiego 101, wzniesiony w latach 20. XX wieku na potrzeby powszechnej szkoły niemieckiej (od 2000 w tym miejscu Szkoła im. św. Jana de la Salle wspólnoty zakonnej Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich).

1 IX 1974 roku Szkołę Podstawową (SP) nr 38 włączono jako filię do SP nr 39 przy ul. Obywatelskiej 1 (z zachowaniem siedziby). 1 IX 1981 SP nr 38 stała się samodzielną, czteroklasową placówką. W tym samym roku w budynku wykonano prace remontowe. W roku szkolnym 1982/1983 w szkole uczyło się 400 uczniów, mających do dyspozycji jedynie pięć sal lekcyjnych. W latach 1983–1984 gmach rozbudowano i SP nr 38 przekształcono w placówkę ośmioklasową.

28 III 1992 roku szkole nadano imię gen. Stanisława Maczka; przy wejściu głównym zawieszono pamiątkową tablicę. 6 V 1994 roku placówka otrzymała sztandar: na czerwonym awersie w centrum znalazło się godło państwowe, otoczone nazwą szkoły, u dołu imię patrona; na białym rewersie umieszczono czerwony Krzyż Kawalerski, w centrum – herb Gdańska podtrzymywany przez dwa lwy, w ramiona krzyża wpisano dewizę „Ojczyzna – Nauka – Cnota”, w narożnikach sztandaru ulokowano kaganek oświaty, pióro husarskie, odznakę Pomorskich Sił Zbrojnych 1939–1946 i polskiego orła wojskowego. Szkoła posiada logo w kształcie błękitnego koła, z centralnie umieszczonym hełmem i skrzydłem husarskim, które otoczono nazwą szkoły oraz imieniem patrona.

1 IX 1997 roku SP nr 38 zapoczątkowała działalność w nowo wybudowanej siedzibie przy ul. Leśna Góra 2, wzniesionej w latach 1995–1997. Budynek wyposażono w windę oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szkolny kompleks sportowy oddano do użytku 1 IX 1998 roku. Od 1 IX 1999 do 1 IX 2017 wraz z Gimnazjum nr 31 tworzyła Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24. W 2013 w ramach programu Radosna Szkoła na terenie placówki zbudowano nowy plac zabaw. W 2015 obchodzono jubileusz 70-lecia szkoły – z tej okazji społeczność szkolna ufundowała tablicę pamiątkową, którą zawieszono przy wejściu głównym.

Placówka dołączyła do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, uzyskała Certyfikat Wojewódzki Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, otrzymała również Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji. Promuje wśród uczniów ekologię, wolontariat, plastykę i sport. Prowadzi klasy integracyjne, a na jej terenie działa Szkolny Klub Profilaktyczny, koło Ligii Ochrony Przyrody i Szkolne Koło Caritas.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole (bez oddziałów gimnazjalnych) uczyło się 368 uczniów, funkcjonowały: jeden oddział przedszkolny, dwa oddziały pierwsze, dwa oddziały drugie, jeden oddział trzeci, trzy oddziały czwarte, trzy oddziały piąte, dwa oddziały szóste, dwa oddziały siódme, dwa oddziały ósme. W szkole było zatrudnionych 52 nauczycieli oraz dziewiętnastu pracowników administracji i obsługi. APSS


Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 38 od 1981 roku
Lata Imię i nazwisko
1981–1991 Longina Drozd
1991–2006 Barbara Kuźma
2006–2016 Joanna Reszczyńska
2016– Renata Koziarska
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania