SZKOŁA BIBLIJNA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Dyrektor Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej bp. Piotr Przyborek, 2023
Spotkanie w auli im. Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie, wykład ks. Krzysztofa Borysewicza
Kurs pisania ikon, 2023
„Galilea”

SZKOŁA BIBLIJNA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ. Utworzona w 2016, jej pomysłodawcą, założycielem oraz dyrektorem jest bp Piotr Przyborek. Szkoła umożliwia osobom dorosłym zgłębianie zagadnień związanych z Biblią, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. Jej zadaniem jest także formowanie duchowości oraz kultury biblijnej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, a także formowanie duchowości oraz kultury biblijnej, ze szczególnym uwzględnieniem katechezy i kaznodziejstwa.

Podstawowa nauka trwa dwa lata i podzielona jest na cztery semestry. Program zawiera zróżnicowane bloki tematyczne, a wykłady realizowane są m.in. w zakresie zagadnień: historii zbawienia z archeologią, instytucji biblijnych, Ksiąg Starego Testamentu (mądrościowe, historyczne, cykl o patriarchach, prorocy), Ksiąg Nowego Testamentu (ewangelie synoptyczne, Czwarta Ewangelia, wspólnota Janowa, Święty Paweł i jego pisma, listy katolickie, Apokalipsa – księga nadziei), egzegezy patrystycznej (wprowadzenie do Ojców Kościoła, od Starego do Nowego Testamentu – misja apologetów i Ojców Apostolskich). Dodatkowy kurs trwa rok i podzielony jest na dwa semestry. Program zawiera przedmioty: „Archeologia biblijna”, „Bóg objawia się przez obraz”, „Z Ojcami Kościoła w ogrodzie biblijnym”, „Liturgia zapisana w Księdze”, „Księga Psalmów”, „Ewangelia wg św. Jana”.

Do grona stałych wykładowców Szkoły należą bp Piotr Przyborek, ks. Krzysztof Borysewicz, ks. Krzysztof Grzemski, ks. Krzysztof Kinowski, ks. Arkadiusz Kosznik, ks. Krystian Wilczyński, ks Jakub Wojewódka oraz prof. Zbigniew Treppa.

Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej raz w tygodniu w godzinach wieczornych od października do czerwca w dwóch lokalizacjach: we wtorki w auli Kolegium Teologicznego w podziemiach kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46; w środy w auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie, przy ul. bpa Nowickiego 2.

Uczestnicy kursu co tydzień mają możliwość wysłuchania dwóch wykładów trwających 60 minut. Ponadto uzyskują również dostęp do specjalnie przygotowanych prezentacji, które pozawalają na samodzielną lekturę Pisma Świętego i utrwalają zdobytą wiedzę. Wykłady są nagrywane w formie wideo, głównie dla słuchaczy uczestniczących zdalnie. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie w formule on-line. Nagrania można nabyć w sklepie internetowym. Dodatkowo organizowane są kursy języków starożytnych (greka, hebrajski) oraz pisania ikon, a także wydarzenia w postaci konferencji, dni skupienia, rekolekcji biblijnych, pielgrzymek do Ziemi Świętej i Grecji.

Szkoła wydaje czasopismo „Galilea – Tajemnice Pisma Świętego” o charakterze religijnym. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest bp Piotr Przyborek. Pierwszy numer ukazał się w październiku 2017. Każde wydanie poświęcone jest odmiennemu tematowi, miejscu lub postaci biblijnej. Publikowane treści mają na celu ułatwić zrozumienie Pisma Świętego na wielu płaszczyznach. Pismo zawiera także elementy dedykowane dzieciom. Nakład wynosi 4 000 egzemplarzy i kolportowany jest w parafiach diecezji oraz poprzez sprzedaż w sklepie internetowym, w którym dostępne są archiwalne numery. Istnieje możliwość zamówienia prenumeraty.

Do stycznia 2024 w proponowanych przez szkołę kursach wzięło udział blisko 1300 osób. Kurs nie kończy się egzaminem lub zaliczeniem. Po jego ukończeniu otrzymuje się pamiątkowy dyplom. MTO
Bibliografia:
Informacje Magdaleny Szczerkowskiej oraz bp. Piotra Przyborka.
http://www.szkolabiblijna.gda.pl/
https://www.diecezja.gda.pl/osoby-25155/biskupi-pomocniczy-25328/biskup-pomocniczy-piotr-przyborek-25330#1

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania