SIBETH KARL JOACHIM, pastor kościoła NMP

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Strona tytułowa doktoratu Karla Joachima Siebetha, 1730
List gratulacyjny prof. Alberta Georga Schwarza z okazji obrony doktoratu przez Karla Joachima Sienetha, 1730

KARL JOACHIM SIBETH (4 IX 1692 Marlow (Meklemburgia-Pomorze Przednie) – 1 XI 1745 Gdańsk), pastor kościoła Najświętszej Marii Panny (NMP). Syn kaznodziei z Marlow Heinricha (1626–1707). Od 1704 uczęszczał do szkoły średniej w Rostocku, w latach 1709–1714 studiował teologię na tamtejszym uniwersytecie, gdzie m.in. pod przewodnictwem prof. Johanna Joachima Weidnera (1672–1732) prowadził dysputę Abusus per symbolicos libros accusati… (1711). Uczył się także w Lipsku. Po studiach wykładał na uniwersytecie w Rostocku, następnie był rektorem szkoły katedralnej w Güstrow, od 1725 pastorem kościoła NMP w Stralsundzie i asesorem tamtejszego konsystorza. W grudniu 1730 na uniwersytecie w Greifswaldzie obronił doktorat z teologii poświęcony egzegezie słów Listu św. Pawła do Rzymian (Rz 5,19) (Tractatvs theologicvs sistens exegesin et vindicias dicti Pavlini Rom. V, 19 inprimis contra clar…), co listem gratulacyjnym uczcił m.in. profesor Albert Georg Schwarz (1687–1755).

23 III 1737 powołany został na urząd pastora gdańskiego kościoła NMP i seniora miejscowego Ministerium Duchownego, obie godności objął 1 kwietnia i pełnił je do śmierci. Autor wstępu do wydanego w 1745 w Królewcu raportu o wpływie władzy świeckiej na zbawienie swoich poddanych (Gewissenhafte und in Gottes Wort gegründete Untersuchung, wie viel Obrigkeiten zum geistlichen Heil ihrer Unterthanen beytragen können…), spisanego przez kilku kaznodziejów ziemi lęborskiej, m.in. Johanna Böhma z Ossecken (Osieki Lęborskie), Michaela Adama Carpoviusa z Dzinczelitz (Dzięcielec) i Bozepol (Bożepole Wielkie), Georga Wilhelma Zastrowa, poprzedniego tamtejszego kaznodzieję, oraz Andreasa Ditmana, seniora i kaznodzieję w Jannowitz (Janowice gm. Nowa Wieś Lęborska). Generalnie wyznawał ortodoksję luterańską, jednak w 1734, wraz z superintendentem Gregorem Langemackiem (1724–1779), po długim kolokwium zatwierdzili tzw. „teologię serca”, przedstawioną przez założyciela wzorującej się na braciach morawskich wspólnoty religijnej w Herrnhut (Łużyce), hrabiego Nicolausa von Zinzendorfa (1700–1760). Świadczyło to, że podążał też za pośrednim, ugodowym kierunkiem.

Autor pism teologicznych odnoszących się do egzegezy Nowego Testamentu, a częściowo do doktryny o usprawiedliwieniu (np. Schriftmäßiges Bedenken über die Streitfrage: Ob noch gegen das Ende der Welt, vor dem jüngsten Tage, eine grosse Bekehrung des Jüdischen Volkes künftig zu hoffen sey? (Czy można jeszcze liczyć na wielkie nawrócenie narodu żydowskiego w przyszłości, przed końcem świata, przed dniem ostatecznym?; Dantzig 1748) oraz utworów okolicznościowych, m.in. z okazji śmierci syna sędziego dworskiego księstwa Sachsen-Lauenburg, Joachima Wernera von Bülow (Ratzeburg, 1717).

Był dwukrotnie żonaty. Po raz pierwszy ożenił się 22 II 1722 w Schwiegerau z Kathariną Margarete Oertling (pochowana 8 VIII 1743 w wieku 37 lat), co uczczono wierszem gratulacyjnym (Als zur artigen Orthlingen… [Hochzeitsgedicht für Karl Joachim Sibeth und Katharina Margarete Oerthling am 3. Febr. 1722]; Schwiegerau 1722). Po raz drugi żonaty był od ok. 1744 z Constantią Erdman (pochowana 22 VI 1756 w wieku 37 lat). Pochowany 21 XI 1748 wraz z obiema żonami w kościele NMP w grobie nr 332. W zakrystii tego kościoła znajdował się jego portret. JANSZBibliografia:
Prätorius Ephraim, Dantziger-Lehrer Gedächtniβ…, Danzig und Leipzig, 1760, s. 4.
Pyl Theodor, Sibeth Karl Joachim, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 34, Leipzig 1892, s. 136.
Rhesa Ludwig, Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den evangelischen Kirchen in Westpreuszen angestellten Predigern, Königsberg 1834, s. 37.
Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Klausdorf–Schwentine 1986–1992, Bd. 2, 228; 4, 302.
http://matrikel.uni-rostock.de/id/100007979.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania