SCHULTZ JOHANN, profesor Gimnazjum Akademickiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Strona tytułowa rozprawy zbierającej wykłady Johanna Schultza o trybutarnej niezwisłości państwa polskiego od cesarstwa niemieckiego, 1694
Strona tytułowa jednej z dysput, prowadzonych w gdańskim Gimnazjum Akademickim pod kierunkiem] Johanna Schultza, 1689

JOHANN SCHULTZ (Szulecki, Szolecki; 1662 Grudziądz – 31 X 1704 Frankfurt nad Odrą), pedagog. Pochodził z czeskiej rodziny Scholltzów, której przodek Krzysztof otrzymał w Polsce od króla polskiego Zygmunta Augusta szlachecką nobilitację (herbu Pelikan) z nazwiskiem Szulecki (Szolecki), utraconą przez Jana (dziada Schultza), osiadłego w Dąbrównie pod Ostródą. Ojciec, Christoff, przyjął obywatelstwo Grudziądza, zmieniając nazwisko na Schultzen, matką była Elżbieta z domu Teychman.

Od 1680 studiował prawo w Królewcu, od 1681 do 1685 student prawa na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Odbył podróż edukacyjną po Francji, Anglii, Belgii i Danii, powrócił do Frankfurtu gdzie w 1688 uzyskał doktorat. Od września 1688 do 1697 profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim. W nauczaniu historii m.in. łączył dzieje powszechne i Polski. W cyklu 10 debat z lat 1689–1694 wykazywał niezmienny, niezależny byt państwa polskiego od cesarstwa niemieckiego. Autor także prac z zakresu historii ustroju Polski i prawa morskiego, ważniejsze prace: De Polonia nunquam tributaria (1694), Disputationes Juris Publici de Polonia (1689–94), Resolutio quaestionum miscellanea rum ex iure maritimi depromata (1696). Za poparaciem wojewody płockiego Jana Bonawentury Krasińskiego 7 III 1695 król polski Jan III Sobieski przywrócił mu herb (w czerwonym polu pelikan karmiący swoje młode) i szlachectwo polskie i nazwisko Szulecki (posługiwał sie nim od 1697), oraz nadał tytuł historiografa królewskiego.

W 1696 został członkiem rady książecej elektora brandenburskiego Fryderyka III i za zgodą władz Gdańska od jesieni 1697 był profesorem prawa na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Był dziekanem Wydziału Prawa, zmarł jako rektor tej uczelni, wybrany na ten urząd w zimowym semestrze 1703.

W Gdańsku w 1689 ożenił się z Agelgundą, córką ławnika Joachima Krumhausena (zm. 1684), wnuczka burmistrza Gabriela Krumhausena. Syn, Johann Gabriel (ur. 1690), w styczniu 1705 zapisany został do przedostatniej klasy (secundy) gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, następnie przebywał z rodzicami we Frankfurcie nad Odrą. MrGlBibliografia:
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 280.
Labuda Gerard, O nobilitacji Jana Schultza-Szuleckiego, historiografa króla Jana Sobieskiego w roku 1695, „Rocznik Gdański”, t. 33, 1973.
Mokrzecki Lech, Jan Schultz-Szulecki (1662–1704) prawnik i historyk pomorski, „Zapiski Historyczne”, t. 38, 1973.
Mokrzecki Lech, Schultz-Szulecki Jan, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. IV, Gdańsk 1997, s. 179–181.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania