SCHREIBER CAROL LUDWIG, drukarz

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Strona tytułowa Danziger Gesangbuch wydanego przez Carola Ludwiga Schreibera, 1768

CAROL LUDWIG SCHREIBER (zmarł w wieku 39 lat, pochowany 1 VIII 1769 w kościele Najświętszej Marii Panny), drukarz gdański. Syn Thomasa Johannesa Schreibera, straszy brat Johanna Carola, typografa. 6 VII 1739 zapisany do klasy czwartej (drugiej) gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, które ukończył 16 VIII 1748. Równolegle pobierał nauki w sztuce typograficznej, 25 VIII 1748 otrzymał tytuł czeladnika. Dokonania te uczcił ojciec, wydając w swojej oficynie specjalne panegiryki, swoje i kolegów syna. Praktykę zawodową zdobywał m.in. w Królewcu i Malborku.

W Gdańsku ponownie od 1765, otworzył własną oficynę przy Große Wollwebergasse (ul. Tkacka). Nie przynosiła ona jednak oczekiwanych zysków, korzystał z pomocy ojca, który przekazywał mu część własnych zleceń, m.in. druk takich pozycji jak: Kleiner Lust- Garten Jana Karola Woyny (1769), Danziger Gesangbuch (1768), Hymnus oder Lob Gesang von … Joanne de Deo… Danzig (1769). Ten ostatni druk został opatrzony błędnym adresem wydawniczym: Gedruckt bey Karl Ludwig Schneider. Ojcowska pomoc nie zmieniła jednak słabej kondycji drukarni.

Po jego śmierci oficynę wydawniczą przejęła nieznana z imienia żona. Również nie radząc sobie z trudnościami finansowymi, przekazała ją po dwóch latach teściowi (Thomasowi Johannesowi Schreiberowi), który połączył ją z własną oficyną radziecką. PP AKPBibliografia:
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 327.
K. Korotajowa, Schreiber Karol Ludwik, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, Gdańsk 1994, s. 174-175.
Schreiber Karol Ludwik, w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 4: Pomorze, opr. Alodia Kawecka-Gryczowa oraz Krystyna Korotajowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, s. 405-406.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania