SŁAWOSZEWSKA MARIA, historyk, archiwistka

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Maria Sławoszewska, obok Marcin Dragan, stoi Roch Morcinek (dyrektor archiwum 1961–1968), 1947

MARIA SŁAWOSZEWSKA (10 II 1903 Chołoniów, Wołyń – 14 V 1979 Gdańsk), historyk, archiwistka. Córka ziemianina Aleksandra i Kazimiery z domu Libiszowskiej. W 1916 z rodziną w Kielcach, w 1922 zdała maturę w Gimnazjum Państwowym im. bł. Kingi o profilu matematyczno-przyrodniczym, w 1923 uzupełniła ją o egzaminy z języka łacińskiego i propedeutyki filozofii. Studiowała od 1923 historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, z powodu konieczności opieki nad młodszymi braćmi po śmierci rodziców (1928– 1929) absolutorium uzyskała w 1931, magisterium i doktorat w 1932, pracując w tym czasie w Kielcach jako nauczycielka w żeńskim Prywatnym Seminarium Nauczycielskim (do 1934) i w Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców (do 1932). Od 1934 do 1939 pracowała w Krakowie, w Gimnazjum im. św. Rodziny. Podczas wojny przebywała u rodziny w okolicach Kielc, od marca do końca lipca 1945 była nauczycielką w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Kielcach.

W Gdańsku od 1945. Od 20 IX 1945 w Bibliotece Miejskiej była kierowniczką Działu Rękopisów, od 1 I 1947 w Archiwum Państwowym była kustoszem, do 1966 samodzielnym pracownikiem naukowym z tytułem docenta i kierowniczką Oddziału Akt Miasta Gdańska; od maja 1968 do listopada 1969 roku pełniła obowiązki dyrektora gdańskiego archiwum. W 1955 wchodziła w skład redakcji „Rocznika Gdańskiego” (RG), w latach 1969–1971 członkini Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN.

Autorka publikacji naukowych dotyczących historii archiwum gdańskiego i jego zasobów, między innymi Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku (RG 13, 1954), Zarys dziejów archiwum miasta Gdańska (RG, 14, 1958), współautorka opracowania Archiwum miasta Gdańska. Przewodnik po zespołach 1242–1945 (Warszawa 1970). Opublikowała 38 biogramów (głównie osób związanych w Gdańskiem) w „Polskim Słowniku Biograficznym”, była redaktorką publikowanych wspomnień o byłych pracownikach gdańskiego archiwum (między innymi dyrektorów Marcina Dragana i Rocha Morcinka). W 1945 wchodziła w skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, od 1956 należała do Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”. Rodziny nie założyła, pochowana na cmentarzu Srebrzysko. MS


Bibliografia:
Biernat Czesław, Maria Sławoszewska, „Archeion”, t. 85, 1989.
Przywuska Aniela, Sławoszewska Maria, w: Polski Słownik Biograficzny, t, 38, 1997/1998, s. 624-625.
Przywuska Aniela, Sławoszewska Maria, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement II, Gdańsk 2002, s. 251-252.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania