POMNIK OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ, plac Obrońców Poczty Polskiej

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Odsłonięcie Pomnika Obrońców Poczty Polskiej przez Edwarda Gierka, 1 IX 1979
Pomnik Obrońców Poczty Polskiej
Pomnik Obrońców Poczty Polskiej, fragment

POMNIK OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ, przy pl. Obrońców Poczty Polskiej; z nierdzewnej blachy, po konkursie rozstrzygniętym w czerwcu 1978, autorstwa Krystyny Hajdo-Kućmy i Wincentego Kućmy z Krakowa (jako główny projektant uhonorowany 31 VIII 1979 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski), ufundowany przez Pocztę Polską w 40-lecie wydarzenia; odsłonięty 1 IX 1979 (wraz z tablicą pamiątkową/epitafium w brązie autorstwa Marii i Zygfryda Korpalskich, umieszczoną na murze pocztowego dziedzińca). Wysokości 9 m, długości 10 m, szerokości 7 m (na metrowym postumencie). Przedstawia stylizowane fale morskie, na których, w otoczeniu gołębi pokoju, unosi się śmiertelnie ranny pocztowiec z wysypującymi się z torby przesyłkami, od upadającego przejmuje karabin bogini zwycięstwa Nike. Na cokole okrągła tablica, po okręgu napis: POLSKI URZĄD POCZTOWY GDAŃSK, wewnątrz okręgu: 1 IX 1939. Odsłonięcia pomnika dokonał I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek w towarzystwie byłych obrońców gmachu Poczty Polskiej w II WMG Andrzeja Górskiego i Władysława Mielewczyka.

Pomnik wykonano w zakładach Rafinerii Ropy Naftowej w Gdańsku, na miejsce przeznaczenia elementy dostarczono transportem samochodowym i tu spawano. Tablicę pamiątkową wykonano w Gdyńskiej Stoczni Marynarki Wojennej. Budowie pomnika towarzyszyło trwające od czerwca 1979 uporządkowanie terenu (włącznie z nowym otynkowaniem okolicznych budynków i wykonaniem alejki spacerowej do ul. Krosna; graniowe płyty chodnikowe wymontowywano z ulic Głównego Miasta). Jednocześnie, z tej samej okazji, Zygfryd Korpalski wykonał okolicznościowy medal, wręczany podczas uroczystości w 1979 przedwojennym pracownikom Poczty Polskiej, na awersie prezentujący już elementy pomnika (upadający pocztowiec i Nike), na rewersie fragment tablicy/epitafium.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania