PANER ANNA EWA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Anna Paner, 2016
Anna Paner, 2019

ANNA EWA PANER (ur. 2 IX 1955 Sopot), historyk, pracownik naukowy. W 1974 roku absolwentka X Liceum Ogólnokształcącego (LO) w Gdańsku, w 1979 Instytutu Historii (IH) Uniwersytetu Gdańskiego (UG), który ukończyła jako magister historii. W latach 1980–1987 była nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 55 w Gdańsku, 1987–1993 w X LO w Gdańsku, 1993–1996 w XIX LO w Gdańsku, 2015–2017 w II LO w Sopocie. Od 1983 roku jednocześnie pracowała w IH UG. Od 1989 roku doktor, od 2002 doktor habilitowana, od 2008 profesor UG. W latach 2003–2008 była wicedyrektorem IH UG, 2008–2012 jego dyrektorem, 2012–2016 kierownikiem Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UG, od 2016 do 2020 prodziekanem do spraw nauki Wydziału Historycznego UG.

Jako dyrektorka IH UG opracowała koncepcję programu nauczania i struktury studiów na kierunku Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna, funkcjonującego na Wydziale Historycznym UG od 2010 (I stopień) i od 2014 roku (II stopień). Kierunek otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości miliona złotych w konkursie na najlepsze programy studiów dostosowane do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, a także dwukrotnie granty Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w 2010 (Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy) oraz w 2014 roku (PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown). W 2013 roku przyczyniła się do powstania wydawanego pod jej redakcją rocznika naukowo-dydaktycznego „Argumenta Historica”, dającego doktorantom możliwość publikowania rozpraw naukowych i będącego forum wymiany doświadczeń dydaktycznych.

Specjalistka z zakresu dydaktyki historii i historii wieków średnich, głównie historii dziejów Czech i ruchów społeczno-religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka monografii Święty Wit. Męczeństwo, legenda, kult (1995), Jan Žižka z Trocnova (2002), Jan Hus (2002), a także syntez dziejów politycznych czeskiego średniowiecza: Luksemburgowie w Czechach. Historia polityczna ziem czeskich w latach 1310–1437 (2004), Przemyślidzi. Od Borzywoja I do Przemysła Otokara II. Ludzie i wydarzenia w latach 872–1278 (2008, 2009). Przełożyła na język polski Kronikę bardzo piękną o Janie Żiżce, dworzaninie króla Wacława (2000).

Autorka skryptu do dydaktyki historii Metody wprowadzania, utrwalania i kontroli wiadomości na lekcjach (z Michałem Kosznickim; 1994, 1998, 2003), podręczników do liceum Historia. Starożytność (z Janem Ilukiem; 1996, 1997, 1998, 1999, 2002), Historia. Średniowiecze (1997, 1998, 1999, 2002), wyboru starożytnych i średniowiecznych tekstów źródłowych dla szkół średnich Na tabliczce, papirusie i pergaminie (1997), podręcznika historii do V klasy szkoły podstawowej (W czasach dawnych i najdawniejszych), dwóch zeszytów historycznych gier dydaktycznych: Igraszki z historią, czyli starożytność na wesoło (dla szkół podstawowych i gimnazjum; 1997), Igraszki z historią, czyli średniowiecze na wesoło (dla klasy V; 1999), dwóch skryptów akademickich dla kierunku Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej: Cywilizacja starożytna: polityka, kultura, religia (z Janem Ilukiem; 2011) i Cywilizacja średniowieczna: polityka, kultura, religia (z Beatą Możejko; 2012).

Współorganizatorka sesji i współredaktorka (z Beatą Możejko) późniejszego tomu pokonferencyjnego Miłość w czasach dawnych (2009). Z okazji czterdziestolecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego przygotowała wraz z Arnoldem Kłonczyńskim księgę jubileuszową Uniwersytet Gdański 1970–2010 (2010).

W 2009 roku stypendystka Czeskiej Akademii Nauk. Od 2007 roku członek Komisji Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, organizatorka międzynarodowych konferencji z okazji sześćsetlecia śmierci Jana Husa (2015) i siedemsetlecia narodzin Karola IV Luksemburskiego (2016), którym towarzyszyły wystawy przygotowane przez Muzeum Ruchu Husyckiego w Taborze i Galerię Narodową w Pradze, prezentowane także na Wydziale Historycznym UG. Redaktorka materiałów pokonferencyjnych: Mistrz Jan Hus: życie i dzieło. W 600 rocznicę śmierci (2016) oraz Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo. W 700 rocznicę narodzin Karola IV Luksemburskiego (2018).

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003). BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania