Obieg materiałów

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zgłoszone do Gedanopedii nowe hasło kierowane jest przez redakcję merytoryczno-językową do redaktora naukowego. Decyduje on wstępnie o zakwalifikowaniu hasła do dalszych prac bądź o jego odrzuceniu, na tym etapie biorąc pod uwagę jedynie zasadność tematyczną hasła, czyli jego związek z szeroko pojętą tematyką gdańską. O swoich decyzjach redaktor naukowy informuje członków Komitetu Wiedzy Gedanopedii, mających prawo zgłosić zdanie odmienne. Po tym etapie redaktor naukowy nadaje przyjętemu hasłu wyjściowy kształt zgodny z zasadami obowiązującymi w Gedanopedii, prowadząc w razie konieczności osobiście bądź za pośrednictwem redakcji merytoryczno-językowej korespondencję z autorem. Hasło wyjściowe uznane przez redaktora naukowego za zgodne z przyjętymi kryteriami zostaje skierowane do prac w redakcji merytoryczno-językowej. Następnie ta przekazuje hasło do autoryzacji oraz do oceny członkom Komitetu Wiedzy. W wypadku zgłoszenia przez członków Komitetu Wiedzy istotnych uwag merytorycznych redaktor naukowy ponownie prowadzi korespondencję z autorem hasła w celu uzgodnienia ostatecznej wersji hasła. Poniżej przedstawiamy skrócony schemat opisanej tu procedury.


AUTOR (poprzez stronę internetową Gedanopedii, adres gedanopedia@encyklopediagdanska.pl, osobiste zgłoszenie, na zamówienie Fundacji bądź członków zespołu redakcyjnego)
REDAKTORZY MERYTORYCZNO-JĘZYKOWI (wpisywanie haseł do bazy danych; formatowanie tekstu; wstępna weryfikacja hasła; uwagi i pytania do hasła)
REDAKTORZY NAUKOWI (weryfikacja hasła, pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości wskazanych w uwagach i pytaniach redaktorów, zatwierdzenie lub odrzucenie hasła, ewentualnie wskazanie, jak autor powinien hasło poprawić lub uzupełnić)
AUTOR (ewentualne poprawienie bądź uzupełnienie hasła)
REDAKTORZY MERYTORYCZNO-JĘZYKOWI (redakcja i korekta hasła; przekazanie hasła do autoryzacji wraz z ewentualnymi prośbami o uzupełnienie hasła)
AUTOR (autoryzacja, ewentualne poprawienie bądź uzupełnienie hasła)
REDAKTORZY NAUKOWI, REDAKTORZY MERYTORYCZNO-JĘZYKOWI, KOMITET WIEDZY GEDANOPEDII (ostateczna akceptacja hasła)
REDAKTORZY MERYTORYCZNO-JĘZYKOWI (wprowadzenie hasła do Gedanopedii)
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania