NAVIMOR, przedsiębiorstwo

Z Encyklopedia Gdańska
(Przekierowano z NAVIMOR)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

NAVIMOR, Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego. Powstało 1 I 1971 w efekcie reorganizacji struktur przemysłu okrętowego. Decyzją Ministra Żeglugi z Centromoru wyłączono Biuro Eksportu i Importu Remontu Statków, Taboru Śródlądowego i Jachtów, które pod nazwą PHZ Navimor podporządkowane zostało Zjednoczeniu Morskich Stoczni Remontowych. Nowa centrala handlowa (monopolista) przejęła eksport i import usług remontowych, modernizacji statków, obrotu statkami do 40 m długości oraz jednostkami sportowymi.

W 1984 Skarb Państwa wniósł majątek Navimoru do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z nazwą Navimor i objął w niej 51% udziałów. Pozostałe udziały przypadły stoczniom remontowym, rzecznym, jachtowym, biurom projektowym oraz innym firmom. Rozpoczęta w 1990 reorganizacja gospodarki pozwoliła na usamodzielnienie się podmiotów gospodarczych, np. stocznie remontowe wcześniej odcięte od klientów zaczęły samodzielnie prowadzić sprawy handlowe, przejęły część pracowników. Powstało kilkanaście firm branżowych działających jako agenci i brokerzy dla stoczni i armatorów – były to spółki-córki Navimoru.

Spółka-matka obejmowała w nich znaczące pakiety udziałowe, pozostałe przejmowali pracownicy. Praktyką było tworzenie spółek zadaniowych, wyodrębnianie finansowania budowy statków z finansowania całej stoczni, prowadzenie nadzorów techniczno-finansowych na zlecenie banków. Tym samym znak firmowy NAVIMOR pojawił się w kilkunastu nowych, prywatnych firmach. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania