NAKONIECZNA JOANNA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Joanna Nakonieczna

JOANNA NAKONIECZNA (ur. 5 III 1976 Płock), biolożka molekularna, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W Płocku w 1991 absolwentka Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku, w 1995 Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. W 2000 ukończyła studia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii (MWB) UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; magister biotechnologii.

W latach 2000–2006 uczestniczka Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemii UG. Od 2007 doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii na podstawie rozprawy Analiza strukturalna i funkcjonalna enzymu restrykcyjno-modyfikacyjnego Mmel z Methylophilus methylotrophus (promotor: prof. Tadeusz Kaczorowski), od 2007 do 2019 adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej MBW. W 2011 odbyła staż na uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy) i w tamtejszej firmie Decodon Gmbh. W 2013 ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym” na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2019, na podstawie dorobku i monografii Identyfikacja czynników komórkowych istotnych w procesie fotoinaktywacji drobnoustrojów oraz opracowanie strategii zwiększenia jej efektywności, doktor habilitowana w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Od 2019 profesorka UG w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej MWB UG i GUMed i członkini Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne.

Zajmuje się opracowywaniem alternatywnych, w stosunku do antybiotykoterapii, metod zwalczania wielolekoopornych patogenów człowieka. Badania skupia wokół analiz drobnocząsteczkowych przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych związków chemicznych, których aktywność jest indukowana promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu widzialnego. Współautorka patentu oraz publikacji w czasopismach naukowych „Scientific Reports”, „Frontiers in Microbiology”, „Frontiers in Medicine”, „International Journal of Molecular Sciences”, „Journal of Photochemistry and Photobiology”, „PloS One”, „Applied and Environmental Microbiology”, „Journal of Proteome Research”, „Journal of Chromatography”.

Od 2012 członkini Amerykańskiego Stowarzyszenia Mikrobiologów (ASM) oraz Europejskiego Towarzystwa Fotobiologicznego (ESP). Kierowniczka projektów naukowych: MNiSW (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 2010, NCN (Narodowego Centrum Nauki) OPUS 2014 i 2018, oraz opiekun naukowy grantów NCN (Narodowego Centrum Nauki) PRELUDIUM w 2014 i 2015.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania