MROZOWSKA SYLWIA MARIA, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Sylwia Mrozowska

SYLWIA MARIA MROZOWSKA (ur. 6 IV 1977 Wejherowo), prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Córka Jana i Marii Kanczkowskich. W 1992 ukończyła Szkołę Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi, w 1996 Liceum Ekonomiczne w Gdyni. W 2001 absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych UG. Od 2001 zatrudniona na Wydziale Nauk Społecznych UG. Jednocześnie w latach 2000–2004 pracowała na stanowisku inspektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Od 2004, na podstawie rozprawy Mechanizm lobbingu władz regionalnych w Unii Europejskiej (promotor: dr hab. Mirosław Kłusak, prof. UG), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Adiunkt na UG, w latach 2004–2007 także na Wydziale Ekonomicznym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Od 2017, na podstawie dorobku i rozprawy Formy działań politycznych (strategia, lobbing, partycypacja) w Unii Europejskiej. Studium przypadku polityki energetycznej, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, w specjalności polityka energetyczna (przewód na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od 2019 profesor UG. W latach 2020–2022 dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, od 2022 prorektor do spraw współpracy i rozwoju UG.

Prowadzi badania w obszarze społecznych i politycznych uwarunkowań rozwoju technologii energetycznych, zrównoważonego rozwoju, strategii, lobbingu i partycypacji. Autorka, redaktorka i współredaktorka między innymi Lobbing a wyzwania regionalne w Unii Europejskiej (Gdańsk, 2012); Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Między strategią, lobbingiem a partycypacją (Kraków 2016); Social Science and Energy Issues (Kraków 2016). Menedżer, koordynator i wykonawca projektów naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze społecznych studiów nad nauka i technologią (STS). Pełniła funkcję koordynatora i wykonawcy projektów między innymi MNiSW, NCBiR, Komisji Europejskiej: H2020, Interreg Południowy Bałtyk; Jean Monnet Programme, Jean Monnet Modules (Erasmus +), EFS POKL, Europa dla Obywateli, Młodzież w Działaniu; w ramach środków norweskich: Rozwój Polskich Uczelni; Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy; grantów wyszehradzkich. Współpracuje z instytucjami publicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi województwa pomorskiego, prowadząc szkolenia i przygotowując ekspertyzy. Od 2020 członkini Team Europe (zespół ekspertów koordynowanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), od 2021 Rady do spraw Innowacji Offshore (działającej w ramach Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku).

Stypendystka Fundacji Konrada Adenauera, NAWA. Prowadziła wykłady gościnne w ramach Programu Erasmus w University of Naples Federico II (2019, 2021) i Comenius University (2019), w ramach projektu PROM UG odbyła w 2019 staż w Norwegian University of Science and Technology. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji (2013), Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (2013), wyróżniona Nagrodą „Nauczyciel Roku” UG im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (2017). Żona Rafała, chirurga, matka Konrada i Barbary. BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania