MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA. Liczebność mniejszości niemieckiej w Gdańsku jest trudna do ustalenia: szacuje się na około 2 000 osób (według ksiąg rejestrowych Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku z lat 90. XX wieku). Dane Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 2002 w województwie pomorskim podają liczbę 2016 osób. Rozbieżność związana jest z ograniczeniami statystyk społeczno-demograficznych, w tym: lukami w statystykach ruchu naturalnego ludności i migracji ludności oraz ze spornymi kwestiami dotyczącymi pytań etnicznych w NSP. Instytucjonalnie osoby pochodzenia niemieckiego skupione są w Związku Mniejszości Niemieckiej (ZMN) w Gdańsku (Bund der Deutschen Minderheit in Danzig), głównej organizacji mniejszości niemieckiej w województwie pomorskim.

ZMN Gdańsk jest członkiem stałym, założycielem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen; VdG), naczelnej organizacji towarzystw społeczno-kulturalnych mniejszości niemieckiej w Polsce. ZMN Gdańsk został zarejestrowany 15 III 1990 przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku. Pierwotnie nosił nazwę Stowarzyszenie Obywateli Polskich Pochodzenia Niemieckiego w Gdańsku, od 1994 Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego, obecna nazwa od 1996. Organizacja o charakterze społeczno-kulturalnym, której celem jest pielęgnowanie i rozwój kultury niemieckiej w Gdańsku, wspieranie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich i integracja społeczności Gdańska. W strukturze ZMN Gdańsk aktywnie działają grupy: Klub Gdańszczan, Klub Kobiet i Grupa Młodzieżowa. W latach 90. XX wieku ZMN Gdańsk wydawał gazetę „Danziger Neueste Nachrichten” (zob. „Danziger Neueste Nachrichten”), od 2009 „Danziger Nachrichten”. W okresie 2006–2008 we współpracy z Instytutem Stosunków Zagranicznych i Radiem Gdańsk emitował magazyn polsko-niemiecki na Pomorzu, „Treffpunkt Gdańsk”.

Posiada siedem oddziałów terenowych: w Tczewie, Wierzchucinie, Bytowie, Lęborku, Gdyni, Sztumie oraz Chojnicach. Od 11 VII 1990 do 31 III 1991 siedziba ZMN w Gdańsku mieściła się przy ul. Jaśkowa Dolina 84 (w lokalu wynajmowanym od Spółdzielczego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Elektromet”), od 1 IV 1991 do 30 VI 1991 przy ul. Jaśkowa Dolina 17 (w lokalu wynajmowanym od Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych), następnie przy ul. Waryńskiego 36 (w lokalu wynajmowanym od gminy miasta Gdańska).

Podczas 51 Zjazdu Delegatów VdG, który odbył się 9 X 2020 na Górze Św. Anny, przyjęto trzy nowe organizacje w charakterze członka-kandydata na okres dwóch lat, między innymi Gdańską Mniejszość Niemiecką, kolejną organizację mniejszości niemieckiej, z siedzibą w Gdańsku-Nowym Porcie przy ul. Spokojnej 27. ML

Przewodniczący Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
1990–1994 Gerhard Olter
1994–1995 Siegfried Sternicki (zrezygnował)
1995–1996 Urszula Radtke (p.o. przewodniczącej)
1996–2002 Siegfried Samson
2002–2012 Paul Sabiniarz
2012– Roland Hau
ML
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania