METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Logo MZKZG
Siedziba MZKZG przy ul. Sobótki
Hubert Kołodziejski, przewodniczący Zarządu 2007–2018
Kamil Bujak, przewodniczący Zarządu od 2018

METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ (MZKZG), zrzeszenie czternastu miast i gmin z terenu północnego Pomorza, którego celem jest kształtowanie wspólnej polityki publicznego transportu zbiorowego oraz zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w postaci biletu metropolitalnego. Z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 9. Został utworzony przez Miasto Gdańsk, Miasto Gdynię, Gminę Kolbudy, Gminę Kosakowo, Gminę Luzino, Gminę Pruszcz Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Miasto Redę, Miasto Rumię, Miasto Sopot, Gminę Szemud, Gminę Wejherowo, Miasto Wejherowo oraz Gminę Żukowo.

Wpisany do rejestru związków międzygminnych 5 VI 2007; obwieszczenie tej decyzji ukazało się w „Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego” 19 VI 2007. Nadzór nad legalnością działań MZKZG sprawuje Prezes Rady Ministrów i Wojewoda Pomorski, a kontrolę finansową Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

W zakresie obowiązków MZKZG leży emisja i dystrybucja biletów metropolitalnych; uchwalanie ich cen i taryf; podejmowanie współpracy z operatorami i przewoźnikami, dotyczącej wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych w publicznym transporcie zbiorowym, między innymi poprzez integrowanie systemów pobierania opłat; rozliczanie przychodów z biletów metropolitalnych; badanie rynku, prognozowanie, planowanie i promocja metropolitalnego publicznego transportu zbiorowego.

Organami MZKZG są Zgromadzenie i Zarząd. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym MZKZG. W jego skład wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin – jako ustawowi przedstawiciele członków MZKZG – oraz dodatkowi przedstawiciele gmin, których wielkość reprezentacji zależy od liczby mieszkańców danej gminy, wybierani przez rady gmin. Zgromadzenie corocznie wybiera przewodniczącego z innej gminy. W pierwszym roku działalności MZKZG Zgromadzeniu przewodniczył reprezentant Gdańska, zastępca Prezydenta Miasta do spraw polityki gospodarczej Maciej Lisicki.

Do zadań Zarządu, wybieranego na czteroletnie kadencje, należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia (w tym planu finansowego) i ich realizacja, gospodarowanie mieniem Związku, prowadzenie gospodarki finansowej Związku, badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego na poziomie metropolitalnym, prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

Podstawowym zadaniem Związku jest sprzedaż i rozliczanie biletu metropolitalnego, którego dystrybucję rozpoczęto 1 I 2008. Metropolitalne bilety miesięczne i 30-dniowe, miesięczne bilety promocyjne oraz bilety 24- i 72-godzinne są zapisywane na kartach miejskich Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarządu Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji (MZK) Wejherowo, a także na legitymacjach studenckich oraz spersonalizowanych Kartach Mieszkańca Gdyni. Ponadto bilety 24- i 72-godzinne zapisywane są na Kartach Turysty oraz sprzedawane w formie papierowej i elektronicznej. Bilety jednogodzinne można kupić wyłącznie za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, natomiast bilety jednoprzejazdowe dostępne są zarówno w aplikacjach mobilnych (Mobilet, SkyCash, goPay, jakdojade.pl, MPay), jak i w tradycyjnej formie papierowej.

Od kwietnia 2013 MZKZG realizuje program edukacyjno-promocyjny „Wychowanie komunikacyjne”, skierowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych. Program powtarzany jest co dwa lata w placówkach oświatowych znajdujących się na obszarze działalności MZKZG. Podczas warsztatów dzieci zdobywają wiedzę niezbędną do samodzielnego podróżowania komunikacją miejską. W 2010 MZKZG rozpoczął wydawanie bezpłatnej gazety „Przystanek Metropolitalny”, która przybliża zagadnienia związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego na obszarze czternastu miast i gmin należących do Związku. Kolejne numery są kolportowane w Biurach Obsługi Klienta ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo, a także w wybranych punktach sprzedaży biletów, urzędach miejskich i gminnych na obszarze metropolii oraz jako dodatek do gazety „Nasze Miasto”. Wszystkie numery pisma dostępne są również w serwisie internetowym MZKZG oraz ZKM w Gdyni.

Od 2013 MZKZG prowadzi sprzedaż tak zwanych biletów imprezowych, będących ofertą skierowaną do firm i instytucji organizujących imprezy i wydarzenia kulturalne, naukowe, gospodarcze, sportowe, artystyczne i rozrywkowe, odbywające na obszarze działalności Związku, których minimalna liczba uczestników wynosi pięćdziesiąt osób. Bilety imprezowe mają kilka wariantów, w tym komunalny 8-godzinny i 24-godzinny oraz kolejowo-komunalny 8-godzinny i 24-godzinny. Bilety komunalne uprawniają do przejazdów wszystkimi pojazdami na liniach organizowanych przez ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia oraz MZK Wejherowo. Bilety kolejowo-komunalne są rozszerzeniem oferty biletów komunalnych o przejazdy pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście na odcinku, którego krańce wyznaczają stacje Luzino, Cieplewo, Borkowo i Babi Dół (kierunek do/z Kościerzyny). Nośnikami biletów imprezowych są karty elektroniczne wydawane przez MZKZG, pozwalające na zapisanie odpowiedniej daty i godziny rozpoczęcia ważności biletu, albo identyfikatory wydawane uczestnikom imprezy przez jej organizatora. APŁ

Zarząd MZKZG w latach 2007–2022
Lata Imię i nazwisko
11 VII 2007 – 25 II 2009 Hubert Kołodziejski (przewodniczący)
Włodzimierz Popiołek (zastępca przewodniczącego)
Olgierd Wyszomirski (członek)
Czesław Kordel (członek)
25 II 2009 – 31 III 2010 Hubert Kołodziejski (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Olgierd Wyszomirski (członek)
Alicja Kraska (członek)
31 III 2010 – 12 VII 2015 Hubert Kołodziejski (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Olgierd Wyszomirski (członek)
Jerzy Dobaczewski (członek)
12 VII 2015 – 30 VI 2018 Hubert Kołodziejski (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Olgierd Wyszomirski (członek)
Jerzy Dobaczewski (członek)
1 VII 2018 – 31 III 2019 Kamil Bujak (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Hubert Kołodziejski (członek)
Jerzy Dobaczewski (członek)
1 IV 2019 – Kamil Bujak (przewodniczący)
Czesław Kordel (zastępca przewodniczącego)
Hubert Kołodziejski (członek)
Sebastian Zomkowski (członek)
APŁ
Przedstawiciele Miasta Gdańska w MZKZG w latach 2007–2022
Zastępcy prezydenta Gdańska (odpowiedzialni za komunikację publiczną w mieście)
marzec 2007 – styczeń 2015 Maciej Lisicki
styczeń 2015 – grudzień 2018 Piotr Grzelak
styczeń 2019 – Piotr Borawski
Przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej
marzec 2007 – styczeń 2009 Antoni Szczyt (zastępca dyrektora)
od marca 2007 Maria Skoroszewska-Romel (kierownik referatu ekonomicznego)
styczeń – grudzień 2009 Dmitris T. Skuras (dyrektor wydziału)
Przedstawiciel Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Piotr Dzik
Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
marzec 2007 – styczeń 2009 Włodzimierz Popiołek (dyrektor ZTM)
styczeń 2009 – styczeń 2010 Alicja Kraska (zastępca dyrektora ds. handlowych)
styczeń 2010 – marzec 2019 Jerzy Dobaczewski (dyrektor ZTM)
kwiecień 2019 – Sebastian Zomkowski (p.o., następnie dyrektor ZTM)
APŁ
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania