MARKOWSKI ZYGMUNT, zastępca komendanta wojewódzkiego MO w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

ZYGMUNT MARKOWSKI (ur. 11 VIII 1906 Radomsko), inżynier, zastępca komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej (MO) w Gdańsku. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Syn Ludwika i Jadwigi, był wyznania rzymskokatolickiego. Po ukończeniu w 1925 Państwowego Gimnazjum Męskiego w Łodzi studiował na Technische Hochschule Danzig, którą ukończył w 1930. Kontynuował naukę na politechnice w Paryżu, na wydziale budowy samochodów. Po powrocie do kraju w 1931 pracował w przedstawicielstwie samochodów i motocykli Zorel. W 1932 wyjechał do Anglii, gdzie pracował w fabrykach włókienniczych. Po ponownym powrocie do kraju w 1933, do wybuchu II wojny światowej pracował w fabryce włókienniczej „Gnaszyńska Manufaktura” w Gnaszynie pod Częstochową. Początkowo był kierownikiem przędzalni, a następnie dyrektorem technicznym.

Podczas okupacji był maszynistą kolejki wąskotorowej w niemieckiej firmie budowlanej. Z nieznanych powodów od 1942 do końca wojny ukrywał się przed Niemcami. Po zakończeniu okupacji od 23 X 1944 do 29 I 1945 pracował jako kierownik techniczny w Wydziale Autotransportu przy Prezydium Rady Ministrów w Lublinie. Uważając pracę za niezgodną z posiadanymi kwalifikacjami, zwolnił się z niej i wyjechał do Gdańska, gdzie 12 V 1945 wstąpił do MO, został zastępcą komendanta wojewódzkiego do spraw administracyjno-gospodarczo-finansowych. Po czterech miesiącach pracy zwolnił się na własną prośbę, ponieważ nie chciał podpisać trzyletniego zobowiązania do służby w szeregach MO. Żonaty z nieznaną z imienia kobietą z domu Marton. Dalsze losy pozostają nieznane. MSLBibliografia:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Gdańsk, 210/174 (akta osobowe Zygmunta Markowskiego).
Sywula Michał, Milicja Obywatelska w województwie gdańskim 1945–1949, Gdańsk–Warszawa 2020.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania