MÖLLER SALOMON

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Salomon Möller, Elias Hainzelmann według Andreasa Stecha
Wnętrze kościoła św. Jana w początku XX wieku, zaginione w 1945 portrety pastorów, portret Salomona Möllera pierwszy po prawej stronie, częściowo u dołu przesłonięty epitafium

SALOMON MÖLLER (Möllerus) (9 X 1641 – 19 VII 1687 Gdańsk), pastor kościoła św. Jana, teolog. Nauki pobierał w szkole mariackiej i w Gimnazjum Akademickim. Od 1662 studiował teologię i filozofię w Roztoku (Rostock), Gryfii (Greifswald) i Wittenberdze, gdzie słuchał wykładów Abrahama Calowa. Odbył podróż edukacyjną, był między innymi w Dreźnie (Dresden) i Pradze.

Po powrocie do Gdańska w 1667 został diakonem w kościele św. Trójcy, a w 1680 pastorem w kościele św. Jana, którym był do śmierci. Respondent uniwersytetów w Roztoku i Wittenberdze. Słynął ze znakomitych mów pogrzebowych, wygłosił je między innymi przy pożegnaniach Petera Oelhafa (1660), Johanna Heina (1672), Christopha Götze (1675), Christiana Rudenicka (1676), Georga Segera (1678) czy Anny Luizy von Oxenstierna (1681). Wiele z nich zostało później opublikowanych drukiem w Gdańsku, między innymi Zug Göttlicher Hüte, bey ... Leich-Bestattung des (…) Fräuleins Fr. Annae Louysae von Oxenstiern, als Dieselbe, Ihrer Hoch-Gräffl. Familiae vom höchsten Leid-Wesen, Ihr Selbst aber, zu unaussprechlicher Freude, auff dem Ihr zugesandten Todes-Wagen, an denen Kinder-Blattern, zu Ihrem Allersüssesten Seelen-Bräutigam, der Seelen nach Anno 1681. den 2. Junii Himmel an geholet, und folgendes darauf, Ihr Entseelter Leichnam, mit Ihres Standes ziemlichen Ceremonien in das Hochansehnliche Gulden-Sternische Begräbniss, in der Pfarr-Kirchen zu Dantzig, den 20. Novembris, beygesetzt ward, entworffen aus Jerem. XXXI. v. 3 … (Dantzig 1682). Jego samego żegnał 26 X 1687 mową Martin Krieger, diakon kościoła św. Jana.

Żonaty był z Anną Cathariną. Ojciec Anny i Johanna Gottlieba (4 I 1670 Gdańsk – 11 VII 1698 Gdańsk), teologa, historyka kościoła, po ukończonych tytułem magistra studiach na uniwersytetach w Rostoku (Rostock)(1692) i w Gryfii (Greifswald), od 1694 docenta w Rostoku, od 1696 profesora greki i bibliotekarza w gdańskim Gimnazjum Akademickim, doktoryzowanego z teologii w 1697 w Rostoku, autora prac zwłaszcza o Marcinie Lutrze (miedzy innymi D. Lutherum ut martyrem confessori contradistinctum: in persecutionibus gravissimis, ob liberam evangelicae veritatis confessionem & defensionem fortiter perferendis, felicissimeque superandis, illustrem, ex antiquiori pariter ac recentiori historia ecclesiastica, in gloriam mediatoris, et adversariorum confusionem, dissertatione historico theol. delineatum, indultu benignissimo summe ven. in illustri Rostoch. Univers. facultatis theol. moderatore Dn. Joanne Fechtio ..., Rostochii 1693).

Do 1945 roku na północnej ścianie chóru kościoła św. Jana, nad drzwiami do zakrystii, wisiał jego portret z 1687, autorstwa Andreasa Stecha i z inskrypcją Johanna Petera Titiusa, zaś w dużej zakrystii znajdował się miedzioryt Eliasa Hainzelmanna, sporządzony według tego obrazu. Oba przedstawienia zaginęły. JANSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania