LANKAU GEORG ALEXANDER

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

GEORG ALEXANDER LANKAU (11 III 1764 Gdańsk – 8 V 1843 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Syn gdańskiego browarnika Gottfrieda Lankaua (posiadającego prawa miejskie od 1752 roku) i Concordii Marii Söderplicht. Uczeń szkoły św. Katarzyny, od 1779  Gimnazjum Akademickiego. Po uzyskaniu stypendium z fundacji Diesseldorfów ( Johann G. Diesseldorf) w latach 1783–1786 studiował prawo na uniwersytecie w Getyndze.

Po studiach w 1787 roku pracował w sądzie ławniczym w Gdańsku jako podsędek ( sędzia) na Starym Mieście. W latach 1793–1795, po włączeniu Gdańska do Prus, był sekretarzem Sądu Miejskiego i Krajowego (Stadt- und Landgericht), 1796–1806 tamże radcą sądowym. W czasach  I Wolnego Miasta Gdańska został członkiem sądu ławniczego (od 1807), następnie senatorem (1809–1813). Z ramienia Senatu w latach 1810–1812 pełnił funkcję sędziego miejskiego. Po powrocie Gdańska do Prus w 1814 roku był radcą prawnym w Zarządzie Miasta, w latach 1827–1836 sprawował urząd drugiego burmistrza jako zastępca nadburmistrza Joachima Heinricha Weickhmanna. W 1837 roku przeszedł na emeryturę.

W czasie jego kadencji największymi wydarzeniami były: spotkanie w Gdańsku króla Prus Fryderyka Wilhelma IV z carem Rosji Mikołajem I, do którego doszło 16–17 VIII 1835 roku (Lankau był współodpowiedzialny za przygotowanie miasta na tę wizytę, zapewnienie porządku, kwater dla dworu cara i króla), oraz oddanie do użytku w 1837 roku nowego gmachu Gimnazjum Miejskiego przy Lastadii.

W 1808 roku należał do niego dom przy Poggenpfuhl 76 (ul. Żabi Kruk); jako emeryt mieszkał przy Melzergasse 11/12 (ul. Słodowników). Był żonaty z Christine Konstancją Martens, zmarłą 7 V 1807 roku przy porodzie; brak informacji o ponownym ożenku i o żyjących potomkach. Nekrolog w „Danziger Intelligenzblatt” z 11 V 1843 opublikowała nieznana z imienia siostra. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania