KUCYBAŁA FRANCISZEK, zastępca komendanta wojewódzkiego MO w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

FRANCISZEK KUCYBAŁA (ur. 2 XI 1908 Wojsławice powiat pińczowski – 19 XI 1968 Warszawa), major, zastępca komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej (MO) w Gdańsku. Syn rolnika Jana (1863–1914) i Agnieszki z domu Krawiec (ur. 1861), miał brata Władysława (ur. 1914). Deklarował bezwyznaniowość. Ukończył dziewięć klas (kilka klas w szkole powszechnej, pozostałe samodzielnie przy pomocy nauczyciela Topolnickiego). Prowadził gospodarstwo rolne po ojcu, straconym w 1914 przez Austriaków. Od 1926 należał do Niezależnej Partii Chłopskiej i Komunistycznej Partii Polski (KPP), był m.in. sekretarzem komórki tej partii. W latach 1930–1932 odbył służbę wojskową. Po rozwiązaniu KPP w 1939, należał do Stronnictwa Ludowego. Podczas okupacji w 1942 wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej (PPR), we wrześniu 1942 był współorganizatorem oddziału partyzanckiego Gwardii Ludowej (GL) w okolicach Pińczowa, dowódcą Podokręgu GL Pińczów. Od marca 1944 dowódca Okręgu Armii Ludowej „Wiślica”, od listopada 1944 major.

Po zakończeniu działań wojennych na terenie Małopolski został przewodniczącym Rady Narodowej w Pińczowie. W lutym 1945 mianowany na zastępcę pełnomocnika do spraw reformy rolnej w województwie kieleckim, był delegatem na 1 Zjazd PPR w grudniu 1945. W latach 1946–1948 przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie. 15 I 1948, w uznaniu jego zaangażowania w pracę partyjną, Komitet Wojewódzki PPR skierował go do pracy w MO. Rzeczywistym powodem decyzji mogła być chęć pozbycia się jego osoby, jak bowiem wynika ze sporządzonej w owym czasie notatki, podczas pełnienia funkcji przewodniczącego popełnił błędy, które zdyskredytowały go jako działacza społecznego. Pracę w MO rozpoczął od stanowiska starszego instruktora wydziału organizacji wyszkolenia Komendy Głównej MO. 20 III 1948 otrzymał przeniesienie do Gdańska na etat zastępcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw polityczno-wychowawczych. Zajmował to stanowisko do 19 V 1950, do chwili zwolnienia z MO i przeniesienia do rezerw kadrowych Ministerstwa Obrony Narodowej. Przyczyną zwolnienia była najprawdopodobniej jego przeszłość. Posądzano go o czerpnie korzyści osobistych z działalności partyzanckiej, a także zarzucano nieprawidłowości w sprawowaniu obowiązków pełnomocnika do spraw reformy rolnej, w ramach której przydzielał rzekomo ziemię miejscowym bogaczom oraz krewnym. Negatywnie oceniono także jego służbę w MO. Uważano, że zaniedbywał swoje obowiązki, nie interesował się służbą i nie cieszył się autorytetem swoich podwładnych.

Po opuszczeniu szeregów MO był m.in. w latach 1950–1953 przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Pruszczu Gdańskim, 1949–1954 prezesem zarządu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) w Gdańsku, od 1953 pracownikiem (radcą) Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie. Od 1962 na rencie. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. Żonaty był z Marianną z domu Wojstasik (1903–1968), ojciec Władysława (ur. 1931), Józefa (ur. 1935) i Zofii (ur. 1937). Pochowany na wojskowym cmentarzu na Powązkach w Warszawie. MSLBibliografia:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Gdańsk, 698/1928 (akta osobowe Franciszka Kucybały).
Sywula Michał, Milicja Obywatelska w województwie gdańskim 1945–1949, Gdańsk–Warszawa 2020.
Świetlik Konrad, Kucybała Franciszek, [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, Warszawa 1992.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania