KOZŁOWSKI HENRYK, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

HENRYK KOZŁOWSKI (27 V 1926 – 1 IX 1981 Gdańsk) lekarz ze specjalizacjami I i II stopnia z anatomii patologicznej oraz I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG). Do chwili wybuchu II wojny światowej ukończył pierwszą klasę gimnazjum, w jej trakcie uczył się na tajnych kompletach. W 1944 otrzymał świadectwo dojrzałości, wystawione przez Kolegium XX. Marianów w Warszawie. W latach 1945–1950 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył je jako student Akademii Medycznej (AM) w Łodzi (która w 1950 przejęła kształcenie w zakresie medycyny od uniwersytetu). Już podczas studiów pracował w Zakładzie Anatomii Patologicznej łódzkiej AM. W 1952 ukończył tam specjalizację I stopnia, w 1957 II stopnia w zakresie anatomii patologicznej, w 1957 w III Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Od 1959, na podstawie rozprawy doktorskiej Zmiany histopatologiczne w narządach wewnętrznych świnek morskich po stosowaniu hydrazydu kwasu izonikotynowego, doktora medycyny. Od 1962, w oparciu o rozprawę Zmiany patomorfologiczne w wątrobie płodu i noworodka świnki morskiej po wprowadzeniu do ustroju matki niektórych ciał prątkobójczych, docenta z zakresu anatomii patologicznej. W latach 1963–1964 prowadził wkłady z anatomii patologicznej dla słuchaczy Wydziału Lekarskiego Wojskowej AM w Łodzi.

W Gdańsku od 1 VI 1964 do 1972 kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej AMG. Od 15 I 1969 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego AMG, w latach 1969–1972 prorektorem do spraw Domów Studenckich, od 1 IX 1972 kierownikiem Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Patomorfologicznej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG. Był również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, przewodniczącym Rady Wydziału Lekarskiego do spraw Młodzieży, przewodniczącym Uczelnianego Zespołu do spraw Studenckich Praktyk Zagranicznych (od 1974). Od 1981 profesor (tytularny).

We wrześniu 1978 przeprowadził cykl wykładów z zakresu anatomii patologicznej dla studentów Wydziału Lekarskiego AM w Magdeburgu. Brał udział w stażach szkoleniowych, między innymi w Instytucie Onkologii w Warszawie w zakresie patomorfologii nowotworów, w Instytucie Onkologii w Gliwicach w zakresie histochemii oraz w Instytucie Gruźlicy w Warszawie w zakresie patomorfologii gruźlicy. Współpracował także z Katedrą Anatomii Patologicznej Instytutu Pediatrycznego w Leningradzie.

Prowadził badania nad patomorfologią gruźlicy leczonej lekami przeciwprątkowymi oraz patomorfologii onkologicznej. Ostatnie lata pracy poświęcił badaniom obrazu morfologicznego komórkowej odpowiedzi immunologicznej w zrębie nowotworów złośliwych i w węzłach chłonnych drenujących zmiany nowotworowe. W 1962 był współautorem pierwszego na świecie opisu przypadku pierwotnego rakowiaka jajnika, niezwiązanego ze strukturami entodermalnymi potworniaka.

Należał do European Society of Pathology (od 1965), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Patologów, będąc przewodniczącym jego oddziału gdańsko-bydgoskiego (1965–1971), Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Odznaczony między innymi Złotą Honorową Odznaką Związku Młodzieży Wiejskiej (1972), Odznaką Honorową Zrzeszenia Studentów Polskich (1972).

Zmarł po ciężkiej chorobie. Pochowany 4 IX 1981 na Cmentarzu Komunalnym nr 5, Łostowickim. SeKo PPBibliografia:
Drążkowski Henryk, Hrabowska Maria, Henryk Kozłowski (1926–1981), „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, t. 25, 1995, Suplement 4, s. 135-138.
Kronika, opracował Eugeniusz Sieńkowski, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, t. 3–12, 1973–1982.
Sieńkowski Eugeniusz, Dzieje Zakładów Teoretycznych Wydziału Lekarskiego, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, t. 1, 1971, s. 47, 126.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania