KORPORACJA AKADEMICKA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W POZNANIU „GEDANIA POSNANIENSIS”

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Początek statutu Korporacji Akademickiej przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu „Gedania Posnaniensis”

KORPORACJA AKADEMICKA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W POZNANIU „GEDANIA POSNANIENSIS”, założona 6 XII 1926 w Poznaniu. Jako organizacja zrzeszająca studentów Wyższej Szkoły Handlowej pierwotnie miała nosić nazwę Comercia. Ponieważ na szczególny cel stowarzyszenia wybrano kultywowanie w kraju idei powrotu Gdańska do Polski, przyjęto ostatecznie nazwę Gedania Posnaniensis oraz dewizę „Omnia pro Patria et mari Polono” („Wszystko dla Ojczyzny i polskiego morza”). Barwami korporacji były kolory wiśniowy, zielony i złoty, symbolizujące (odpowiednio) zapał, nadzieję na potęgę polskiego morza i szlachetność. Noszono czapki w kolorze wiśniowym z wyszytym cyrklem Gedanii – monogramem składającym się z pierwszych liter łacińskiego hasła „Vivat, Crescat, Floreat K! Gedania Posnanienis” („Niech żyje, wzrasta i rozkwita Korporacja Gedania Posnaniensis”).

Początkowo, od 1927, należała do chadeckiego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich, a od maja 1932 do narodowego Związku Polskich Korporacji Akademickich (prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w 1933). W 1932 poświęcono sztandar korporacji. W 1933 zawarła porozumienie o współpracy (tzw. kartel) z korporacją Surma z Poznania. Na dziesięciolecie korporacji ukazało się pamiątkowe wydawnictwo K! Gedania Posnaniensis. 6 grudnia 1926–1939 (1936). W marcu 1936 wraz z poznańskimi korporacjami Baltią, Masovią i Laconią stworzyła Porozumienie Korporacji Morskich. Współuczestniczyła w organizowaniu Tygodni Pomorza, a w ich ramach – Akademii Morskich. W czasie II wojny światowej sztandar korporacji przechowywał Stanisław Dominikowski; 5 X 1974, w trakcie inauguracji roku akademickiego 1974/1975, przekazano go Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków w latach 1926–1939 obejmuje 94 nazwiska, w tym 12 członków honorowych. Członkami honorowymi Gedanii byli – obok ekonomisty i polityka Eugeniusza Kwiatkowskiego – wielkopolscy przemysłowcy i działacze gospodarczy, między innymi Franciszek Budzyński, Stefan Kałamajski, Władysław Kontrowicz, Stanisław Kucharski, Franciszek Maciejewski, Stanisław Maciejewski, Wiktor Maćkowiak, Stanisław Waschke, Bolesław Wybieralski. BPW

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania