KOŚCIELAK SŁAWOMIR JACEK, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Sławomir Kościelak

SŁAWOMIR JACEK KOŚCIELAK (ur. 10 II 1962 Gdańsk), historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Syn pochodzącego z Inowrocławia Wacława (1921–1971), technika-elektryka, od 1951 dyspozytora sieci zasilania pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdyni-Chyloni, oraz pochodzącej ze Starogardu Gdańskiego Eryki (1929–2006) z domu Lampkowskiej, nauczycielki w szkołach podstawowych, od 1953 mieszkańców Wrzeszcza. Brat Danuty (ur. 1953), nauczycielki i Zdzisława (ur. 1957).

W 1981 absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W latach 1981–1988 studiował historię w Instytucie Historii UG (IH UG), który ukończył jako magister historii o specjalności archiwalnej. W latach 1996–2000 doktorant na Studiach Doktoranckich IH UG, od 2001 doktor. Od października 2002 pracownik IH UG, od 2013 doktor habilitowany, od 2015 profesor nadzwyczajny. Jednocześnie w latach 2004–2008 był zatrudniony jako wykładowca i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, 2012–2016 jako profesor nadzwyczajny w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni (członek Senatu w kadencji 2012–2015). W 2008 zorganizował i został kierownikiem studiów podyplomowych "Gedanistyka" na Wydziale Historycznym UG, od 2012 członek Rady Programowej Instytutu Historii UG.

Specjalista z zakresu historii nowożytnej oraz historii Kościoła, zajmuje się badaniami stosunków wyznaniowych w Gdańsku i Prusach Królewskich w XVI–XIX wieku: reformacją i kontrreformacją, mniejszościami religijnymi oraz kasatami klasztorów w początku XIX wieku, historią społeczną Pomorza, Wielkopolski i Kujaw. Autor między innymi monografii Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku (2003), Skład osobowy Kolegium Gdańskiego OO. Jezuitów (XVI–XVIII w.) (2005), Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku (2012). Ponadto jest autorem popularnonaukowych publikacji, między innymi w czasopiśmie „30 Dni”.

Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (od 1997), Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (od 2002), Towarzystwa „Dom Uphagena” w Gdańsku (od 2003, od 2014 do 2018 prezes), Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2007), Instytutu Kaszubskiego (od 2015). W 2009 współtworzył Olimpiadę Wiedzy o Gdańsku, jest jej współorganizatorem i przewodniczącym Komitetu Głównego. W kadencji 2013–2017 członek i sekretarz Rady Muzealnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, od 2017 członek Komitetu Wiedzy Gedanopedii.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012), Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę (2022), Medalem Prezydenta Miasta Gdańska (2023). W 2018 laureat (wraz z Edmundem Kizikiem) pierwszej edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza” (przyznawanej przez samorząd województwa pomorskiego) w kategorii Pomorska Książka Roku za redakcję naukową tomu esejów historycznych Gdańsk protestancki. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra (2017). W 2023 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania