KOŁECKI ANDRZEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk

Partner redakcji

ANDRZEJ KOŁECKI (ur. 6 X 1941 Sandomierz), fotograf. Syn Kazimierza (23 II 1913 Zapniowo – 27 II 1980 Sopot) i Jadwigi z domu Szyszkowskiej (1 XI 1913 Lwów – 27 IV 1994 Sopot). W latach 1956–1961 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, naukę przerwał ze względu na ciężką chorobę. Maturę zdał 23 V 1964 w Liceum dla Pracujących w Gdańsku. W latach 1961–1962 pracował jako kwatermistrz hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sopocie. Od 1963 roku zatrudniony w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ) Oddział w Gdańsku, początkowo jako laborant w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki, od 1967 jako dokumentalista-fotograf w Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej. Pracę w PP PKZ zakończył na stanowisku kierownika Pracowni Fotograficznej w 1995 roku, w momencie likwidacji przedsiębiorstwa. Z początkiem 1995 roku założył własną firmę Agencja Foto-Studio Kołecki, poszerzając swoje zainteresowania o fotografię reklamową.

W czasie pracy w PP PKZ dokumentował na zdjęciach zabytki architektury i dzieła sztuki ze zbiorów kościelnych, muzealnych i bibliotecznych. Do jego ważniejszych prac dokumentacyjno-fotograficznych należą fotografie dokumentujące architekturę i rozwój urbanistyczny miast Pomorza (Bytowa, Czarnego, Nowego Stawu, Elbląga, Słupska, Kościerzyny, Sopotu i Gdańska-Wrzeszcza) oraz ewidencjonowanie pozostałości ewangelickich i żydowskich cmentarzy, a także parków dworskich w województwach gdańskim, elbląskim i słupskim (a następnie: pomorskim i warmińsko-mazurskim). Rejestrował również poszczególne etapy konserwacji dzieł sztuki (zdejmowanie przemalowań, rekonstrukcje polichromii) ze zbiorów muzealnych i kościelnych. Wykonane przez niego zbiory negatywów fotograficznych trafiły w większości do zasobów Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku, służąc badaniom nad sztuką Gdańska i Pomorza.

Współpracował z Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk przy dokumentowaniu jej zbiorów i udostępnianiu ich różnym instytucjom, z Wydawnictwem Morskim i wydawnictwem Ossolineum, przy komponowaniu serii albumów fotograficznych Był sobie Gdańsk, z Biblioteką Kórnicką, z Muzeum Adama Mickiewicza i Biblioteką Polską w Paryżu przy dokumentowaniu rękopisów Mickiewicza do II części Dziadów, z Muzeum Sopotu. Wiele jego fotografii było publikowanych w książkach. CzB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania