JURKOWSKA-ZEIDLER ANNA, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Anna Jurkowska-Zeidler

ANNA MARIA JURKOWSKA-ZEIDLER (ur. 5 I 1973 Morąg), prawnik, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W latach 1988–1992 uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, w 1992–1996 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji (WPiA) UG, w 1996–1999 na studiach doktoranckich UG. Od 1999 doktor na podstawie rozprawy Liberalizacja prawa bankowego jako przesłanka konkurencyjności banków zagranicznych w Polsce i adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UG. Od 2008 doktor habilitowana na podstawie dorobku i monografii Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej (Warszawa 2008), wyróżnionej w Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Od 2009 profesor UG. W latach 2018–2020 prodziekan do spraw studenckich i nauki WPiA UG, 2019–2020 przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UG, od 1 września do 30 XI 2020 prodziekan do spraw nauki i umiędzynarodowienia WPiA UG, od 1 XII 2020 prorektor ds. współpracy i umiędzynarodowienia UG w kadencji 2020–2024 i w kadencji 2024–2028. Od 1 X 2021 także kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA.

W 2014 była stypendystką w European University Institute we Florencji, gdzie realizowała projekt „European Banking Union as a New Shape of the Financial Safety Net on the EU Single Financial Market” („Europejska Unia Bankowa jako nowy kształt sieci bezpieczeństwa finansowego na Jednolitym Rynku Finansowym UE”). Była profesorem wizytującym na uniwersytetach w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji (między innymi 2016: Siberian Federal University (Krasnojarsk, Rosja), 2017: Caspian University w (Ałmaty, Kazachstan), 2017: American University of Central Asia (Biszkek, Kirgistan), 2018: Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Rosja), gdzie prowadziła wykłady nt. międzynarodowego i europejskiego prawa rynku finansowego.

Specjalistka z zakresu prawa finansowego, w szczególności zagadnień bezpieczeństwa rynku finansowego w obszarze prawa prywatnego, jak i publicznego. W badaniach odnosi się głównie do prawa rynku finansowego Unii Europejskiej, będącego nowym, samodzielnym działem prawa finansowego, istotnym badanym zagadnieniem jest też problematyka sieci bezpieczeństwa finansowego rozpatrywana z punktu widzenia stabilności finansowej oraz ochrony konsumentów usług finansowych, co nabrało szczególnego znaczenia po globalnym kryzysie finansowym z 2008 i kolejnych kryzysów (finansów publicznych, epidemicznych, klimatycznych).

W latach 2008–2013 była ekspertką w ramach European Forum of Deposit Insurers EFDI z siedzibą w Brukseli, w 2020–2011 członkinią Group of Experts in Banking Issues powołanej przy Komisji Europejskiej. W 2010 współpracowała z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2017–2019 była wiceprzewodniczącą Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, działającego w sprawach związanych z ochroną klienta usług finansowych. Członkini (od 2004) Stowarzyszenia Centrum Informacji Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji w Białymstoku oraz (od 2015) Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego będącego częścią The International Federation for European Law. W latach 2019-2020 kierowała międzynarodowym grantem Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa, współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w 2019-2021 projektem „Sea-See Perspective on Law”, finansowanym z Programu NAWA Promocja Zagraniczna. 20 V 2020 powołana została przez Prezydenta Miasta Gdyni do Rady Ekonomiczno-Społecznej. Od 23 VI 2021 zastępczyni przewodniczącego Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera w Gdańsku. BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania