JAKITOWICZ JANUSZ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JANUSZ JAKITOWICZ (14 IX 1952 Gdańsk – 7 I 2010 Gdańsk), lekarz psychiatra, doktor Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Syn prawnika Stanisława (22 IV 1907 – 3 XII 1998 Gdańsk) i księgowej Marii z domu Kołpak (20 VIII 1917 – 7 IX 2006 Gdańsk). Absolwent Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku- Wrzeszczu. W latach 1967–1971 uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym.

Od 1971 studiował na AMG. Na trzecim roku studiów został członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Patomorfologii, na czwartym roku wyjechał na miesięczny staż naukowy do Instytutu Pawłowa w Leningradzie, na piątym – odbył staż naukowy w Ospedale Piemonte w Messynie we Włoszech. Studia ukończył w 1977 i podjął pracę na stanowisku asystenta stażysty w Klinice Chorób Psychicznych AMG, od października 1978 asystent.

W 1979 uzyskał I stopień specjalizacji z psychiatrii. Od czerwca 1982 starszy asystent. W 1983 brał udział w kursie doszkalającym Metodologia badań biologicznych w psychiatrii, zorganizowanym w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przez Sekcję Badań Biologicznych w Psychiatrii. W grudniu 1984 ukończył specjalizację II stopnia z psychiatrii. Od 1985 był słuchaczem Podyplomowego Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1986 doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy Poziom amitryptyliny w osoczu krwi a efekt terapeutyczny leku u pacjentów z chorobami afektywnymi (promotor: Paweł Gałuszko). Od 1987 adiunkt w Klinice Chorób Psychicznych AMG. W 1994 brał udział w kolejnych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe we Włoszech i w Niemczech: Basic and Advanced Course of Pharmaco-EEG and Related Fields: Practical and Theoreticalprospects in Clinical and Preclinical Studies. W 1997 rozpoczął pracę w Zakładzie Psychiatrii Biologicznej AMG.

Zajmował się głównie badaniem depresji i zaburzeń snu oraz ich farmakoterapią. Autor między innymi streszczeń zjazdowych, monografii i podręczników akademickich. Członek Rady Programowej periodyku Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychiatria Polska”. Członek komitetu redakcyjnego „Psychoonkologii” i sekretarz redakcji czasopisma „Sen”. Do końca życia pracował nad rozprawą habilitacyjną, jej fragmenty Aspekty kliniczne i neurofizjologiczne struktury zaburzeń snu w świetle badań własnych zostały opublikowane w czasopiśmie „Sen”.

Na pierwszym roku studiów został członkiem Związku Studentów Polskich (od 1973 Socjalistycznego Związku Studentów Polskich), następnie był członkiem Niezależnego Związku Studentów Polskich, sygnatariuszem „Apelu do społeczeństwa”, zorganizowanego przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1989 był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Klinice Psychiatrii AMG. Należał do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (od 1979), Polskiego Towarzystwa Elektroencefalopatii i Neurofizjologii Klinicznej.

Żonaty był z Alicją z domu Żurawską (ur. 1956), starszą pielęgniarką Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych AMG. Ojciec Marii Magdaleny (ur. 1980), absolwentki AMG, żony Szymona Racewicza, pracownika Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, oraz Mateusza Jana (ur. 1985), absolwenta Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Akademii Leona Kuźmińskiego. Pochowany na cmentarzu Srebrzysko. SeKo PP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania