GWIAZDA MORZA, pismo

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Okładka ostatniego numeru „Gwiazdy Morza”, kwiecień 2004

„GWIAZDA MORZA. Gdański Dwutygodnik Katolicki”. Pismo wydawane od 27 XI 1983 przez Kurię Biskupią w Gdańsku, starania o możliwość wydawania pisma diecezjalnego trwały od 1957. Oferowało obok informacji i dokumentów z życia Kościoła i diecezji gdańskiej publikacje na tematy społeczno-kulturalne. Drukowane było początkowo w Gdańskich Zakładach Graficznych, od 1989 przez Wydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej Stella Maris. Siedziba redakcji mieściła się początkowo na plebanii kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, od grudnia 1987 w willi w Sopocie przy ul. Armii Czerwonej 73, od 24 XI 1993 była także siedzibą Gdańskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

W latach 80. XX wieku, jako nieformalne forum antykomunistycznej opozycji, cieszyło się w Trójmieście dużą popularnością; nakład wynosił 15 000 egzemplarzy. Redaktorem naczelnym był ks. Wiesław Lauer. Na profil duży wpływ wywierali Ewa Górska, Grzegorz Fortuna i Maria Mrozińska. Mimo niechętnego nastawienia do pisma aparatu partyjnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zwłaszcza I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Stanisława Bejgera, i ingerencji cenzury (od listopada 1983 do lutego 1987 było 195 ingerencji, więcej odnotował w kraju tylko „Tygodnik Powszechny”), redakcji udawało się oddziaływać na trójmiejską opinię publiczną.

W latach 90. XX wieku poprawiona została szata graficzna i zwiększona objętość z 8 do 60 stron, od 1997 ukazywał się dodatek dla dzieci „Gwiazdeczka”, mimo to znalazło się na marginesie gdańskiego życia społeczno-politycznego. Problemy finansowe wydawnictwa Stella Maris pogłębiły kryzys pisma. Zgodnie z dekretem abp. Tadeusza Gocłowskiego z 30 I 2004, między innymi rozwiązującym dotychczasową redakcję, w kwietniu 2004 ukazał się ostatni numer: 7/8 (527/8), od 1 V 2004 pismo miało stanowić comiesięczny dodatek do „Gościa Niedzielnego”. Za kontynuację może być uważany dodatek do „Gościa Niedzielnego”, ośmiostronicowy „Gość Gdański”.

Redakcja dwutygodnika była wielokrotnie nagradzana, między innymi w 1991 nagrodą prezydenta Miasta Sopotu, Brązową Plakietą, w uznaniu zasług dla poszerzania wolności słowa w latach 1983-1989, za 2002 nagrodą dziennikarską im. św. Maksymiliana Kolbe, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy w Warszawie. JANSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania