GRODDECK ERNST GOTTFRIED, uczony

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Ernst Gottfried Groddeck, według Michała Podolińskiego, 1821
Odręczne pismo Ernsta Gottfrieda Groddecka w języku polskim

ERNST GOTTFRIED GRODDECK (Grodek; 17 XI 1762 Gdańsk – 1 IV 1825 Kijowiec na Białorusi), uczony. Syn Beniamina Groddecka, brat Balthasara Jacoba. Ukończył Gimnazjum Akademickie, w latach 1782–1786 studiował filozofię i teologię w Getyndze, był uczniem Christiana Gottloba Heynego. Od 1787 wychowawca oraz nauczyciel greki i łaciny książąt Czartoryskich, od 1797 bibliotekarz w Puławach. Opracował katalog tamtejszych zbiorów, w tym numizmatycznych, nowe eksponaty do tej kolekcji pozyskiwał między innymi poprzez Gdańsk, dzięki kontaktom z Karlem Benjaminem Lengnichem. Dzięki wpływom wychowanka, a następnie kuratora uniwersytetu w Wilnie, księcia Adama Czartoryskiego, w 1804 profesor tamtejszego uniwersytetu, a także kustosz zbioru numizmatycznego w uniwersyteckiej bibliotece.

Wykładał literaturę grecką i łacińską; wśród jego studentów byli późniejsi profesorowie uniwersyteccy: Józef Jeżowski (w Kazaniu), Adam Mickiewicz (w Lozannie i Paryżu) i Józef Kowalewski (w Kazaniu). Zasłużył się jako organizator biblioteki uniwersyteckiej, inicjator opracowania katalogów i regulaminów, opiekun gabinetu numizmatycznego. Autor prac historycznoliterackich, między innymi syntezy dziejów literatury greckiej Historiae Graecorum litterariae elementa… (1811). EK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania