GLEBKO ARTUR, menedżer, komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Harcmistrz Artur Glebko, 2022

ARTUR PAWEŁ GLEBKO (ur. 11 X 1978 Gdańsk), menedżer, działacz społeczny, Komendant Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) (ChGZHP). Syn Andrzeja, prywatnego przedsiębiorcy i Marii z domu Sokołowskiej. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku (1993), Technikum Łączności (1998), Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (PG; 2005), magister inżynier elektryk. W latach 2006–2008 absolwent studiów podyplomowych z zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości i audytu energetycznego (na PG) oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (na Uniwersytecie Gdańskim). Od 2000 prowadzi działalność gospodarczą: w branży budowlanej, następnie kosmetycznej i spożywczej, a po uzyskaniu uprawnień – pośrednictwa, zarządzania i utrzymania nieruchomości, a także jako audytor energetyczny (Firma „Reenergy”).

Od początku aktywności harcerskiej związany z Hufcem ZHP Gdańsk-Śródmieście (HZHP GdŚródm): od jesieni 1991 członek 70 Gdańskiej Drużyny Harcerzy „Czarne Dęby” im. Zawiszy Czarnego w Szczepie Harcerskim „Bór”, w latach 1996–1998 drużynowy tej drużyny. Jesienią 1998 jeden z założycieli Szczepu Harcerskiego „Knieja” na Oruni, którego komendantem był w latach 1998–2010 (z roczną przerwą 2005/2006). W 2010 szczep liczył ponad 300 członków w 14 drużynach harcerskich, gromadach zuchowych i kręgu instruktorskim. W latach 1997–2007 członek, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej HZHP GdŚródm, w 2008–2014 członek tamtejszej Komisji Stopni Instruktorskich, także w latach 2007–2011 członek Komendy HZHP GdŚródm do spraw Kształcenia. W latach 2001–2014 komendant wielu obozów, zgrupowań i zimowisk, w tym w 2010–2014 komendant Harcerskiej Bazy Obozowej (HBO) w Olpuchu.

Na XXXVIII Zjeździe ZHP w grudniu 2013 wybrany na członka Rady Naczelnej ZHP i przewodniczącego Komisji do spraw Zarządzania Organizacją (zadecydowało doświadczenie w zarządzaniu działalnością ekonomiczną). Funkcje te przestał pełnić po wybraniu go 15 XI 2014 przez XI Zjazd ChGZHP na funkcję Komendanta Chorągwi, po XII Zjeździe funkcję te pełnił ponownie od 24 XI 2018 do 19 XI 2022, a po jej zakończeniu pozostał członkiem Komendy Chorągwi. Od grudnia 2014 był również dyrektorem zarządzającym ChGZHP.

W ramach pełnionej funkcji przyczynił się do znaczącego zwiększenia liczebności ChGZHP, poprawy jej sytuacji finansowej oraz między innymi: powołał Fundację Rozwoju ChGZHP (2015), stworzył nową markę hotelową GOOD INN (Dobry Hostel), która objęła obiekty noclegowe chorągwi w Gdańsku, Gdyni i Pucku (z możliwością rozszerzenia o kolejne), zainicjował budowę Domu Żeglarza w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku (oddany do użytku we wrześniu 2017), uregulował stan prawny i doprowadził do wykupu budynku Domu Harcerza na własność ChGZHP (2017), przy współpracy z Fundacją Górski Wyraj rozpoczął rozbudowę i modernizację HBO Nasiczne w Bieszczadach (2018), doprowadził do zakupu Bazy Wodnej w Wińcu (Mazury), przekazując ją w zarząd Wydziałowi Wodnemu Komendy Chorągwi (2019).

Członek komend wielu imprez harcerskich i delegacji ZHP, między innymi delegacji uczestniczącej w skautowym Jamboree w Japonii (2015), zastępca Komendanta Zlotu ZHP Gdańsk 2018 na Wyspie Sobieszewskiej, mianowany skarbnikiem Europejskiego Jamboree Gdańsk 2020 (które nie doszło do skutku wskutek pandemii COVID-19), uczestnik spotkania Rady Miasta Gdańska z uczestnikami odbywającej się w Pucku 10. Konferencji Subregionu Europa Centralna Międzynarodowego Bractwa Skautów i Skautek (ISGF; International Scout and Guide Fellowship pod przewodnictwem Rainera Nalazka; 2021), od 24 II 2022 jeden z koordynatorów wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (w Domu Harcerza zorganizowano punkt recepcyjny, obsługiwany przez harcerzy–seniorów). Głównie dzięki jego staraniom Chorągiew Gdańska ZHP została wyróżniona w 2022 w jednej z czterech głównych kategorii Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego – „Pomoc społeczna”.

Odznaczony między innymi Brązowym Krzyżem Zasługi (2018), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym (2017) i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Honorową Odznaką „Zasłużony Instruktor Chorągwi Gdańskiej ZHP”, Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości (2022). Wyróżniony między innymi Nagrodą Instruktorską ALFA im. Tadeusza Polaka Komendy HZHP GdŚródm (2004).

Od 2006 żonaty z Ewą z domu Szymańską, od 2020 specjalistką do spraw projektu w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, ojciec Filipa i Zuzanny. JANSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania