GÜLICH, rodzina muzyków

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Karta tytułowa jednej z tabulatur Theodora Friedricha Gülicha
Zapis chorału na pierwszą niedzielę Adwentu z ksiąg wieżowych Theodora Friedricha Gülicha

GÜLICH, rodzina muzyków

Christian (Triebsees koło Greifswaldu – 25 III 1747 Gdańsk), w latach 1728–1747 kantor w kościele św. Katarzyny. Ojciec Johanna Christiana i prawdopodobnie Theodora Friedricha.

Johann Christian (4 X 1716 Chojnice – 6 V 1777 Gdańsk), syn Christiana, prawdopodobnie brat Theodora Friedricha. 15 VI 1733 przyjęty do drugiej klasy gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Od 1747 do śmierci był kantorem w kościele św. Katarzyny. Od 1771 sprawował także urząd kaznodziei w Schönbaum (Drewnica) i w Pretzlaff.

Theodor Friedrich (1733 – 2 V 1776 Gdańsk), syn Christiana, prawdopodobnie brat Johanna Christiana. Od 1747 uczeń gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, od początku nauki pisał okolicznościowe wiersze: w 1748 na cześć rektora Alberta Menona Verpoortenna, w 1749 z okazji objęcia stanowisk profesora przez Gottfrieda Lengnicha i powrotu na to stanowisko Gottlieba Wernsdorffa. Następnie organista w kościele św. Ducha, w latach 1764–1776 ustawiacz dzwonów automatycznego carillonu Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Od 1770 jego zastępcą był Rudolph Liebegott Liebendey.

Autor trzech tabulatur carillonowych, w których zawarł 532 opracowania protestanckich pieśni. Pierwsza tabulatura (Archiwum Państwowe Gdańsk, PL-GDap 300,R / Pp,q9) składa się z czterech tomów nazwanych Thurm-Bücher (księgi wieżowe). Obejmuje zapisy 220 pieśni przeznaczonych na kolejne tygodnie roku liturgicznego oraz zapisy innych pieśni okolicznościowych (świątecznych, śmierci, pogrzebowych, na wybory Rady Miejskiej, na rozpoczęcie i zakończenie Jarmarku św. Dominika) a także reguły ustawiania (programowania) melodii na bębnie automatu, jak również zasady wykonywania pieśni okolicznościowych. W drugiej tabulaturze (PL-GDap 300,R / Pp,q10) zamieścił opracowania 176 pieśni ewangelicko-luterańskich wraz ze spisem tytułów wszystkich pieśni gdańskiego kancjonału Danziger Gesangbuch z 1764. W trzeciej tabulaturze (PL-GDap 300,R / Pp,q10a) zapisał opracowania 136 pieśni ewangelicko-reformowanych wraz z spisem tytułów wszystkich pieśni zawartych w pierwszym wydaniu gdańskiego kancjonału reformowanego Kirchen Gesang-Buch z 1744. Tabulatury zostały zapisane w oryginalnej notacji muzycznej, niespotykanej w innych źródłach muzycznych Europy. DP
Bibliografia:
„Das jetztlebende Danzig” 1764–1776.
Januszajtis Andrzej, Gdańskie zegary, dzwony i karyliony, Pelplin 2003.
Michalak Jerzy Marian, Od Förstera do Frühlinga. Przyczynki do dziejów życia muzycznego i teatralnego dawnego Gdańska, Gdańsk 2009.
Popinigis Danuta, Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska, Gdańsk 2014.
Rauschning Hermann, Geschichte der Musik und Musikpflege in Danzig. Von den Anfängen bis zur Auflösung der Kirchenkapellen, Danzig 1931.
Rhesa Ludwig, Kurzgefaβte Nachrichten von allen seit der Reformation an den evangelischen Kirchen in Westpreuszen [!] …, Königsberg 1834.
Woźniak Jolanta, Długońska Barbara, Popinigis Danuta, Szlagowska Danuta, Thematic Catalogue of Music in Manuscript in the State Archive in Gdańsk, vol. 3, Kraków / Gdańsk 2008.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania