FOCKING, firma

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gustav Friedrich Focking
Kamienica przy Heilige-Geist-Gasse 73 (ul. św. Ducha 127/129), fot. Rudolf Theodor Robert Kuhn

FOCKING. Firma handlowo-armatorska „G.F. Focking”, założona w 1822 przez kupca Gustava Friedricha Fockinga (19 IX 1798 Gdańsk – 14 I 1862 Gdańsk), współzałożyciela Korporacji Kupców (1822), w latach 1832–1835 oraz w 1854 członka Rady Miejskiej, 1834–1850 nieetatowego radcę Zarządu Miasta, w 1839 prowizora Domu Dobroczynności, w 1854 honorowego konsula holendersko-niderlandzkiego w Gdańsku, udziałowca i w latach 1857–1862 członka rady nadzorczej Danziger Privat-Aktien-Bank.

Firma zajmowała się hurtowym handlem zbożem, po 1830 eksploatowała kilka statków żaglowych. W 1849 były to: pinki „Von Weickhmann” (pojemność 415 łasztów) i „Selma” (pojemność 328 łasztów), barki „Göthe” (pojemność 311 łasztów), „Johann” (pojemność 309 łasztów), „Friedrich Wilhelm IV” (pojemność 266 łasztów), galiot „St. Jakob” (pojemność 356 łasztów), brygi „Jason” (pojemność 156 łasztów) i „Caroline” (pojemność 155 łasztów). W latach 1831–1854 kantor firmy znajdował się w nabytej od spadkobierców Carla Gottliba Stolterfotha (1762–1825), kupca zajmującego się hurtowym handlem popiołem kamienicy przy Heilige-Geist-Gasse 957 (ul. św. Ducha 73, obecnie 127/129). W latach 1862–1875 właścicielką kamienicy była wdowa, Johanna Caroline Bulcke-Focking (1799–1875), po śmierci której nabył ją lekarz, dr Hugo Carl Müller (1846 – po 1900).

Po śmierci założyciela właścicielem firmy został jego zięć Hermann Theodor Brinckmann (grudzień 1820 Rostok – 14 II 1905 Gdańsk), mąż jego córki Emilii Friedriki, syn kupca Michaela, działający w Gdańsku od około 1845 jako kupiec i eksporter zboża i jego przetworów, następnie senior Bractwa Dworu Artusa, od 1874 do śmierci członek rady nadzorczej szpitala diakonis ewangelickich przy Neugarten 3/5 (ul. Nowe Ogrody), w 1861 konsul honorowy Księstwa Mecklemburg-Schwerin i wicekonsul honorowy Niderlandów w Gdańsku, w 1862 po teściu honorowy konsul holendersko-niderlandzki w Gdańsku, od 1845 członek Korporacji Kupców, w latach 1854–1862 członek Rady Miejskiej, od 1846 członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Nowy właściciel utrzymał dotychczasową nazwę firmy, ukierunkowując jej działalność na eksport zboża i drewna do Europy Zachodniej. Biura przeniósł do własnej kamienicy przy Jopengasse 18 (ul. Piwna), nabytej w 1854 od Hansa Heinricha Faltina (1796–1877) właściciela firmy „Faltin und Co” i sklepów odzieżowych przy Langgasse (ul. Długa); firma dzierżawiła także gdańską filię loterii królewskiej.

Po śmierci Paula Brinckmanna (1847 Gdańsk – zginął 14 I 1871 w wojnie Prus z Francją), najstarszego syna, spadkobiercą został młodszy syn Gustav Hermann Brinckmann (1 III 1853 Gdańsk – 28 IV 1928 Gdańsk), w 1870 absolwent Akademii Handlowej, od 1886 członek Korporacji Kupców, od 1879 wicekonsul honorowy Niderlandów w Gdańsku, po śmierci ojca od 1905 do lipca 1914 konsul honorowy tego państwa w Gdańsku. W 1874 na statku firmy ojca „Gustav Friedrich Focking” popłynął do Nowego Jorku. Od 1878 prokurent w firmie ojca, od 1885 – współwłaściciel, po śmierci ojca w 1905 właściciel. Sprzedał on kamienicę przy Jopengasse 18 firmie „Walter & Fleck”, prowadzącej dom towarowy przy Langgasse 62-66 (ul. Długa), dzięki czemu sąsiadujące z sobą oficyny obu posesji utworzyły dla niego dogodne zaplecze.

Za czasów Gustava Hermanna Brinckmanna firma, pod nazwą „G.F. Focking”, zajmowała się początkowo żeglugą, maklerstwem, eksportem zboża, ubezpieczeniami i dzierżawą kolektury państwowej loterii pieniężnej w Gdańsku, po 1925 ograniczyła działalność do dzierżawy loterii państwowych; zlikwidowana została przez spadkobierców po jego śmierci. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania