EWERD HEINRICH

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

HEINRICH EWERD (zm. po 1443), burmistrz Młodego Miasta Gdańska. Prawdopodobnie syn Petera Ewerda, od 1400 roku obywatela Młodego Miasta Gdańska. Nie wiadomo, czy był spokrewniony z Klausem Ewerdem, ławnikiem i rajcą z Głównego Miasta Gdańska.

Członkiem Rady Młodego Miasta został nie później niż w 1434 roku. Być może nawet wcześniej, ponieważ wraz z Augustinem Glibitzem (późniejszym burmistrzem) pełnił funkcję witryka kościoła św. Bartłomieja, tj. świeckiego zarządcy majątku świątyni ze strony władz Młodego Miasta. Ukoronowaniem jego kariery było objęcie urzędu burmistrza: w 1435 i 1436 roku był drugim burmistrzem, w 1437 pierwszym. W Radzie Miejskiej zasiadał co najmniej do 1443 roku, kiedy to z jej ramienia przewodniczył rozwiązywaniu sporu z gminą Suchanino. Tytułowany był wówczas jako Her (pan), co w źródłach miejskich było zwyczajowym tytułem burmistrzów, być może zatem sprawował ten urząd jeszcze wcześniej.

Prawdopodobnie utrzymywał kontakty handlowe w mieszkańcami Głównego Miasta Gdańska, o czym świadczy kilka wpisów w księdze ławniczej tego ośrodka miejskiego z 1440 roku. Wówczas między innymi wraz z Govelem Ferberem (bratem Eberharda Ferbera) jako pełnomocnik Johana Grerata został uwolniony od długów wobec Alheit, żony Heinricha von Plasse. Z kolei u Ewerda dług w wysokości zaledwie 3 grzywien drobnej obiegowej monety miał mieszczanin Głównego Miasta Bartolomeus Eggert. PS

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania