DOMAGAŁA CZESŁAW, I sekretarz KW PZPR w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Czesław Domagała

CZESŁAW DOMAGAŁA (27 VIII 1911 Bogumiłowice koło Tarnowa – 19 II 1998 Kraków), działacz społeczno-polityczny, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR) w Gdańsku. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, syn Adama i Marianny. Uczył się w gimnazjum w Radomsku, relegowany za propagowanie bolszewizmu. Aktywista Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, w latach 1933–1938 członek Komunistycznej Partii Polski, karany za działalność komunistyczną, w 1936–1937 więzień Berezy Kartuskiej.

Od wiosny 1940 w ZSRR, we Lwowie redagował wydawane prze NKWD pismo "Pod Sztandarem Lenina", adresowane głównie do przebywających w rosyjskich łagrach. Po wybuchu wojny ewakuowany w głąb ZSRR, podjął pracę w Głównym Zarządzie Polityczno-Wychowawczym Wojska Polskiego. Od 1944 członek Polskiej Partii Robotniczej (PPR), od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W latach 1945–1948 zastępca kierownika Wydziału Personalnego Komitetu Centralnego PPR, od 1948 do 1949 I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego (KW) PZPR w Łodzi.

Od 27 VI 1950 do 3 VI 1951 I sekretarz KW PZPPR w Gdańsku. Bez większego powodzenia próbował przekonać do władzy ludowej przedstawicieli ludności kaszubskiej, zwalczał wpływy Kościoła. W czasie jego kadencji w Gdańsku oddano do użytku zelektryfikowaną linię kolejową łączącą Gdańsk Główny z Nowym Portem (1951; kolej). Odszedł ze stanowiska w niejasnych okolicznościach.

Następnie kierownik Wydziału Ogólnego KC PZPR (1951–1952), I sekretarz KW PZPR w Krakowie (1965–1971), przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach (1958–1965), poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952–1956, 1965–1972), podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa (1952–1957), zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej (1949–1950), zastępca członka KC PZPR (1954–1968), członek KC PZPR (1968–1971). Nielubiany nawet we własnym środowisku, uznawany za niewykształconego dogmatyka. Na emeryturze napisał książkę opartą na własnych przeżyciach i ukazującą przemianę chłopca z biednego domu w działacza komunistycznego Wzbierająca fala (1976). PB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania