COSACK KARL BENEDICT

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Strona tytułowa kantaty Friedricha Christiana Samuela Mohrheima na cześć objęcia przez Karla Benedicta Cosacka stanowiska profesora wymowy

KARL BENEDICT COSACK (17 X 1746 Gdańsk – 30 IV 1797 Gdańsk), syn Georga Friedricha Cosacka, pastora kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Studiował w 1765 w Wittenberdze, w 1767 w Lipsku. W roku 1771 powołany na stanowisko rektora szkoły św. Jana, od roku 1774 profesor wymowy w Gimnazjum Akademickim. Próbował organizować dysputy, co spotkało się z małym oddźwiękiem. Zbierał materiały do historii Gimnazjum Akademickiego i szkoły św. Jana.

Jego drugą żoną od 5 IX 1776 była Benedicta Justina Grade (25 XI 1754 – 5 I 1815). Najstarszym jego synem był Karl Friedrich Benedict (15 VI 1777 Gdańsk – 31 I 1820 Gdańsk), od 1791 uczeń Gimnazjum Akademickiego, po studiach prawniczych na uniwersytecie w Getyndze w 1805 asesor sądu w Malborku, w 1813 burmistrz tego miasta, od 1817 sędzia w Państwowym (Królewskim) Powiatowym i Miejskim Sądzie w Gdańsku (Königliche Land und Stadtgericht zu Danzig), żonaty od 30 X 1806 z Johanną Renatą (11 VIII 1779 Gdańsk – 30 IV 1850 Gdańsk), córką Johanna von Benningen. Młodszymi synami byli teolog Georg Wilhelm (15 V 1885 – 19 II 1810), od 1809 diakon gdańskiego kościoła Św. Bartłomieja, kupiec Ernst August (1788–1837) i Theodor Beniamin (ur. 2 I 1780 Gdańsk), kupiec, od 1807 zamieszkały w Hull (Anglia). PP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania