BURNEWICZ JAN

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jan Burnewicz

JAN BURNEWICZ (ur. 12 VI 1947 Zabrodzie, województwo podlaskie), ekonomista, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1965 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Suchowoli, w 1970 absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, w latach 1970–1972 doktorant w Studium Doktoranckim Gospodarki Morskiej na Wydziale Ekonomiki Transportu UG.

Od 1973 doktor, zatrudniony w Instytucie Ekonomiki Transportu Lądowego Wydziału Ekonomiki Transportu UG, od 1983 doktor habilitowany (1984–1991 na stanowisku docenta w Katedrze Ekonomiki Transportu UG, od 1991 na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych UG), od 1994 profesor tytularny, od 1999 profesor zwyczajny. W 1991 roku odbył staż naukowy w Laboratoire d’Economie des Transports w Lyonie.

W latach 1981–1982 był zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Ekonomiki Transportu Lądowego UG, 1984–1991 prodziekanem ds. nauczania na Wydziale Ekonomiki Transportu UG, 1993–1996 prorektorem UG do spraw nauki, 1996–2002 (dwie kadencje) dziekanem Wydziału Ekonomicznego. Od 1991 kierował Katedrą Badań Porównawczych Systemów Transportowych UG, od 2002 był kierownikiem niestacjonarnych studiów z ekonomii na Wydziale Ekonomicznym, od 2008 do 2016 członkiem Senatu UG, od 2012 przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Senatu UG.

Specjalista z zakresu systemów transportowych, procesów innowacyjnych, integracji europejskiej. Współautor dokumentów rządowych w zakresie polityki i strategii rozwoju transportu (Polityka transportowa, wersje z 1995, 2001, 2005 roku, Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004–2006, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku), zaangażowany w przygotowania wejścia Polski do Unii Europejskiej. Autor m.in. monografii Wpływ cen transportu na wytwarzanie, dystrybucję i ceny towarów (1983), Transport EWG (1991), Sektor samochodowy Unii Europejskiej (2005), Innovative Perspective of Transport and Logistics (2009). Współautor podręcznika akademickiego Ekonomia transportu (1989), rozdziału o transporcie w międzynarodowym podręczniku Analytical Transport Economics (2000), rozdziału w monografii Financing Motorways in Poland (2005), autor rozdziału w Questions clés pour le transport en Europe (2009), współautor Regulating Transport in Europe (2013).

Od 1991 roku członek World Conference on Transport Research Society, od 1994 Observatoire des Politiques et Stratégies de Transport, od 1998 Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2004–2010 członek Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Współrealizator wielu projektów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1995), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002). W 2010 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych (zob. nagrody miasta Gdańska) za stworzenie szkoły ekonomicznych badań porównawczych i podstaw ekonomii innowacji oraz za wkład w tworzenie programów rozwoju polskiego systemu transportowego.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania