BORNBACH STENTZEL, prawnik, historyk

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Strona tytułowa rozprawy Stentzela Bornbacha, Historie von dem Aufruhr in Danzigk..., 1587
Marcin Luter jako mnich augustiański, autor nieznany, sztych z kroniki Stentzela Bornbacha, 1522–1526

STENTZEL BORNBACH (14 I 1530 Warszawa – 27 III 1597 Gdańsk), prawnik, historyk. Syn burmistrza Warszawy Jerzego Bornbacha (18 X 1494 – 2 VI 1544). Od 1531 uczeń gimnazjum we Wrocławiu, od 1545 studiował w Wittenberdze. Od 1555 w Gdańsku, obywatelstwo miejskie otrzymał w 1557, od 1561 zwierzchnik szpitala św. Gertrudy. W 1570 powołany do Trzeciego Ordynku, od 1571 pisarz w Wielkim Młynie.

Zajmował się przeszłością Gdańska, zbierał dokumenty i kroniki, napisał historię buntu gdańskiego w latach 1522–1526 (Historia von Aufruhr zu Dantzig, welcher sich angefangen hat Anno 1522 und ist durch Ihr Koenigl. Mayestat zu Pohlen Anno 1526 gestillet mit allen Fleiss beschrieben durch…, 1587), kronikę Prus w wersjach krótszej i obszernej, czterotomowej (Cronica des Landes zu Preussen), dzienniki wojenne w 1577 (Kriegs-Journal de Anno 1577, wyd. 1904), opracował w siedmiu tomach zbiór recesów zjazdów krajowych i hanzeatyckich w latach 1374–1524 (Sammlung von Preußischen Landtags- und Hansa-Recessen). Zajmował się genealogią gdańskich rodzin patrycjuszowskich (Collectanea Genealogica Prussica). Większość rękopiśmiennej spuścizny (w oryginale lub odpisach) przechowują Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska i Archiwum Państwowe.

3 V 1556 ożenił się w Gdańsku z Elisabeth z domu Bayer (8 XI 1538 Gdańsk – 4 IV 1571 Gdańsk). Ojciec siedmiorga dzieci. Starszy z synów, Hans (30 V 1560 – 17 IV 1577), poległ pod Tczewem podczas wojny Gdańska z królem polskim Stefanem Batorym, młodszy Georg (ur. 1562) utonął w październiku 1591 wraz ze statkiem przy wybrzeżach Norwegii. Córka Elisabeth (26 II 1557 – 4 II 1627) była od 12 II 1576 żoną burmistrza Constantina Giesego, druga, Barbara (1 X 1558 – 23 III 1636), od 24 I 1580 była żoną kupca i armatora Gabriela Schumanna (1531–1601), kolejna córka, Catherina (ur. 13 XI 1562), została 8 I 1582 żoną kupca Baltzera Hardera, zaś Hedwiga (19 I 1567 – 1603) była od 15 XI 1592 żoną rajcy Hansa Klatte (zm. 1599), a jako wdowa wyszła ponownie za mąż 15 II 1601 za rajcę Josta Pape (zm. 9 X 1612). Młodo zmarła córka Anna (8 IV 1564 – 16 VII 1585).

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania