BLECH PHILIPP WILHELM

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Philipp Wilhelm Blech, około 1845
Philipp Wilhelm Blech, litografia Friedricha Gustava Bussego, według fotografii Friedricha Wilhelma Edmunda Flottwella, 1858

PHILIPP WILHELM BLECH (13 X 1806 Gdańsk – 16 IX 1885 Gdańsk), teolog, pastor kościoła św. Trójcy. Syn Ephraima Philippa Blecha. Po prywatnych lekcjach u Gottfried Beniamina Bartholdy i edukacji w szkole mariackiej, w 1826 ukończył Gimnazjum Miejskie, następnie w Halle i Berlinie studiował teologię, doktor teologii. W Gdańsku od 1830, pomagał matce w prowadzeniu szkoły średniej dla dziewcząt. Od 1 XII 1832 roku diakon i kaznodzieja kościoła Św. Trójcy, od 1844 do śmierci pierwszy pastor tego kościoła. Od 1852 do 1881 roku był nauczycielem religii w Gimnazjum Miejskim, zrezygnował z nauczania z powodu ciężkiej choroby. W latach 1878–1885 był prezesem Towarzystwa Biblijnego.

Ceniony kaznodzieja, swoje kazania wydał w dwutomowym zbiorze Erläuternde Wochenpredigten über den zweiten Theil des Propheten Jesaias … (Rettungs-Anstalt zu Düsselthal, 1838) oraz wielu pojedynczych drukach. Autor licznych tekstów egzegetycznych.

Mieszkał na plebanii kościoła św. Trójcy przy Holzgasse 26 (ul. Kładki 20). 17 III 1846 roku, jako wdowiec, zawarł w tym kościele związek małżeński z panną Alexandriną Rozą (ur. 29 XI 1810), córką Isaacka de Veer (1774 Gdańsk – 1832 Gdańsk), zamieszkałego przy Długim Targu. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania