ADLER PHILIPPUS

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Pierwsza strona wydanych drukiem w 1916 roku roczników oliwskich Philippusa Adlera

PHILIPPUS ADLER (około 1566 Chojnice – 2 IX 1630 Oliwa), przeor oliwski. W 1580 roku wstąpił do klasztoru cystersów w Oliwie, 6 I 1583 złożył profesję zakonną na ręce Kaspra Geschkaua. W 1585, z powodu rozluźnienia dyscypliny w klasztorze, opuścił Oliwę i do 1589 (z rekomendacji biskupa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego) przebywał w klasztorze w Wągrowcu. 11 VI 1589 roku uzyskał święcenia diakonatu.

W lipcu 1589 podjął studia w Braniewie, przerwał je w grudniu 1589 i powrócił do Oliwy. W latach 1590–1592 był magistrem nowicjatu i przełożonym kuchni, 1590–1591 jednym z proboszczów kościoła św. Jakuba w Oliwie, od 24 IX 1592 podprzeorem. 1 XII 1592 otrzymał święcenia kapłańskie; od 26 VI 1593 przeor oliwski, od 1593 spowiednik konwentu oliwskiego, od 1596 równolegle przeor w klasztorze cystersów w Pelplinie. W roku 1611 wraz z opatem oliwskim Dawidem Konarskim podzielił dobra klasztoru w Oliwie na opackie i konwentualne. Z powodu politycznego zaangażowania opata Konarskiego faktycznie kierował oliwskim klasztorem. Brał udział w posiedzeniach cysterskiej kapituły generalnej we francuskim Citeaux (1598, 1601, 1609, 1613), jeździł w sprawach klasztoru do Rzymu (1606–1607).

Autor roczników klasztoru oliwskiego, obejmujących lata 1549–1621 (wydanych przez Pawła Czaplewskiego: Annales Monasterii Olivensis Ord. Cist. Aetate posteriores, 1916). AK

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii