ABEGG HEINRICH BURKHARD, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Heinrich Burkhard Abegg

HEINRICH BURKHARD ABEGG (3 X 1791 Heidelberg – 21 IV 1868 Wiesbaden), kupiec, radny Gdańska. Syn Johanna Friedricha (1765–1840), profesora teologii i filozofii uniwersytetu w Heidelbergu. Ukończył gimnazjum w Moguncji, w latach 1806–1809 praktykował w zawodzie kupieckim w domu handlowym Abeggów w Elblągu. Jako ochotnik służył do 1815 w pułku ułanów pruskiej armii.

W Gdańsku od 1816; prowadził firmę eksportu zboża, od 30 VIII 1820 – także pod swoim nazwiskiem – przejętą od teścia Abrahama Ludwiga Muhla firmę hurtowego i detalicznego handlu winem przy Langer Markt 14 (Długi Targ), następnie odsprzedaną Johannesowi Brandtowi. We wrześniu 1838 odkupił od George’a Mallisona rafinerię cukru palmowego przy Böttchergasse 3 (ul. Bednarska), którą włączył do swojej firmy (przedsiębiorstwa). Był także współwłaścicielem innych firm handlowych i żeglugowych.

W 1821 współzałożyciel Gdańskiej Kasy Oszczędnościowej, w 1822 Korporacji Kupców, w 1828 Gdańskiego Związku Przemysłowego; w latach 1824–1839 członek Rady Miejskiej, 1827–1829 jej przewodniczący, 1841–1847 i 1851–1854 nieetatowy członek Zarządu Miasta. Od 1837 przez kilka kadencji gdański poseł do sejmiku (Landtagu) prowincji Prusy w Królewcu. Od 1840 był członkiem Towarzystwa Upiększania Gdańska.

W 1854 zrezygnował z funkcji społecznych i politycznych, zlikwidował firmę, przeszedł na emeryturę, wyjechał z Gdańska do Wiesbaden. W testamencie zapisał kwoty na rzecz gminy kalwińskiej w Gdańsku (zob. kalwini w Gdańsku) i 64 500 marek na budowę i utrzymanie tanich domów dla gdańskich robotników. Realizacją tego zapisu zajęła się specjalnie powołana fundacja ( Fundacja Abegga).

20 I 1817 zawarł w kościele Najświętszej Marii Panny związek małżeński z Louisą Caroliną (1795–1870), córką Abrahama Ludwiga Muhla z gdańskiej rodziny kupieckiej. Doczekał się sześciorga dzieci: Ludwiga Philippa (8 X 1817 Gdańsk – 19 VII 1872 Berlin) i jego siostry bliźniaczki Caroline (1817–1834), Friedricha (1821–1846), referendarza, Heinricha (1823 – po 1894), Anne Louise (1827–1880), Julie Helene (1829 – po 1904), która została żoną doktora Georga Heinricha Abegga. Ludwig Philipp karierę zawodową rozpoczął w firmie ojca, zapewne odbył także praktykę zagraniczną. W 1849 prowadził własną firmę handlu i eksportu zboża, był członkiem Korporacji Kupców. Po ślubie około 1848 z Berthą Jacobsohn (20 II 1826 Berlin – po 1894) przeniósł się do Niemiec, w 1851 mieszkał w Tornow koło Poczdamu. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania